Celtic Lyrics Corner > Compilations > Gaelic Scotland 2

   
Gaelic Scotland 2 Gaelic Scotland Volume 2
(2007)
   
Tracks: 1. Fama Clamosa - Mackenzie
2. Shona MacDonald - Cliar
3. One Hump Or Two? - Mary Ann Kennedy & Charlotte Petersen
4. Nach Truagh Leat Mi 'S Tu'n Eirinn - Mackenzie
5. Tha Sneachd' Air Druim Uachdair - Donnie Murdo MacLeod
6. Am Buachaille Bàn - Cliar
7. Nelson And Donella - Ḍchas
8. Soraidh Bhuam Gu Eilean Bharraigh - Maeve MacKinnon
9. Da Sheltie Set - Ḍchas
10. Cailleach An Airgid/Rachainn A Shuiridh' Air Oighrig - Cliar
11. Waulking Song - Ḍchas
12. E Ho Ro Mo Nighean Donn - Iain MacKay
13. A' Bhean Ionmhainn - Blair Douglas
14. Chuir Iad Mise dh'Eilean Leam Fh́n - Ḍchas
15. Ingy's Jigs - Cliar
16. Ma Bhios Tu Fo Mhulad - Mackenzie