Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Dchas > Dchas > Chuir Iad Mise dh'Eilean Leam Fhn

   
Dchas Chuir Iad Mise dh'Eilean Leam Fhn
   
Credits: Traditional
   
Appears On: Dchas; Gaelic Scotland 2 (compilation)
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Chuir iad mise dh'eilean leam fhn They sent me alone to an island
Chuir iad mise dh'eilean leam fhn They sent me alone to an island
Chuir iad mise dh'eilean leam fhn They sent me alone to an island
Eilean mara fada bho thr An island of the sea, far from land
   
'S toigh le Uilleam Ann' againn fhn William likes our Anne
'S toigh le Uilleam Ann' againn fhn William likes our Anne
'S toigh le Uilleam Ann' againn fhn William likes our Anne
'S toigh le Ruairidh gruagach a'chruidh Ruairidh likes the cattle maid
   
Chuir iad mise dh'eilean leam fhn They sent me alone to an island
Chuir iad mise dh'eilean leam fhn They sent me alone to an island
Chuir iad mise dh'eilean leam fhn They sent me alone to an island
Eilean mara fada bho thr An island of the sea, far from land
   
'S toigh le Ailean bean na fhuilt dhuinn Allan likes the brown-haired woman
'S toigh le Ailean bean na fhuilt dhuinn Allan likes the brown-haired woman
'S toigh le Ailean bean na fhuilt dhuinn Allan likes the brown-haired woman
'S toigh le Ruairidh buaile chrodh laoidh Ruairidh likes the cowherdess
   
Chuir iad mise dh'eilean leam fhn They sent me alone to an island
Chuir iad mise dh'eilean leam fhn They sent me alone to an island
Chuir iad mise dh'eilean leam fhn They sent me alone to an island
Eilean mara fada bho thr An island of the sea, far from land