Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Cliar > Gun Tàmh > Cailleach An Airgid

   
Gun Tàmh Cailleach An Airgid
   
Credits: Traditional; arranged by Cliar
  a) Cailleach An Airgid
b) Rachainn A Shuiridh' Air Oighrig
   
Appears On: Gun Tàmh; Gaelic Scotland 2 (compilation)
   
Language: Gaeilge (Irish Gaelic) & Gàidhlig (Scottish Gaelic)
   
Other Versions: a) "'Sí Do Mhaimeo Í" on Altan's album Harvest Storm
"Sí Do Mhaimeo Í" on Anúna's album Anúna
"Sí Do Mhaimeo Í" on the Celtic Woman soundtrack
"Sí Do Mhaimeó Í" on Méav Ní Mhaolchatha's album Méav
   

Lyrics: English Translation:
   
Curfá: Chorus:
'Sí do mhaimeo í, 'sí do mhaimeo í She is your granny, she is your granny
'Sí do mhaimeo í, cailleach an airgid She's your granny, the hag with the money
'Sí do mhaimeo í, ó Bhaile Inis Mhóir í She is your granny, from the town of Nishmore
'S chuirfeadh sí cóistí ar bhóithre Cois Fharraige And she would put coaches on the roads of Cois Farraige
   
Dá bhfeicfeá' an "steam" ghabhail siar Tóin Uí Loin If you'd see the steam going past Toin Ui Loin
'S na rothaí 'ghabhail timpeall siar ó na ceathrúnaí And the wheels turning speedily out from her flanks
Chaithfeadh sí 'n stiúir naoi n-uair' ar a cúl She'd scatter the stour nine times to the rear
'S ní choinneodh sí siúl le cailleach an airgid But she'd never keep pace with the hag with the money
   
(Curfá) (Chorus)
   
'Measann tú bpósfa, 'measann tú bpósfa Do you reckon he'd marry, do you reckon he'd marry
'Measann tú bpósfa, cailleach an airgid Do you reckon he'd marry the hag with the money?
Tá's a'm nach bpósfa, tá's a'm nach bpósfa I know he'll not marry, I know he'll not marry
Mar tá sé ró-óg 'gus d'ólfadh sé'n t-airgead 'Cause he is too young and he'll squander the money
   
(Curfá) (Chorus)
   
'S gairid go bpósfaidh, 's gairid go bpósfaidh We'll soon have a wedding, we'll soon have a wedding
'S gairid go bpósfaidh, beirt ar an mbaile seo We'll soon have a wedding by two in the village
'S gairid go bpósfaidh, 's gairid go bpósfaidh We'll soon have a wedding, we'll soon have a wedding
Séan Shéamais Mhóir agus Máire Ní Chathasaigh Between Sean Seamais Mhoir and Maire Ni Chathasaigh
   
(Curfá) (Chorus)
   
Rachainn a shuiridh' air Oighrig I would go courting Oighrig
Shùgradh ris a' mhaighdinn To make love to the maiden
Rachainn a shireadh do chaoimhneis I would go seeking your kindness
Ged bhiodh an oidhche reòdht' ann Though the night be freezing
Rachainn a shuiridh' air Oighrig I would go courting Oighrig
Shùgradh ris a' mhaighdinn To make love to the maiden
Rachainn a shireadh do chaoimhneis I would go seeking your kindness
Ged bhiodh an oidhche reòdht' ann Though the night be freezing
   
'S beag orm rudan a chì mi How little do I like what I see
Mnathan ag ithe 's ag innse Women who eat and then tell tales
'S athaiseach siud air mo mhnaoi-sa That came easily to my woman
Thug iad an t-im glè òg ghith They gave her the butter while still young
'S beag orm rudan a chì mi How little do I like what I see
Mnathan ag ithe 's ag innse Women who eat and then tell tales
'S athaiseach siud air mo mhnaoi-sa That came easily to my woman
Thug iad an t-im glè òg ghith They gave her the butter while still young
   
'S beag orm rudan a chì mi How little do I like what I see
Mnathan ag ithe 's ag innse Women who eat and then tell tales
'S athaiseach siud air mo mhnaoi-sa That came easily to my woman
Thug iad an t-im glè òg ghith They gave her the butter while still young
'S beag orm rudan a chì mi How little do I like what I see
Mnathan ag ithe 's ag innse Women who eat and then tell tales
'S athaiseach siud air mo mhnaoi-sa That came easily to my woman
Thug iad an t-im glè òg ghith They gave her the butter while still young
   
Rachainn a shuiridh' air Oighrig I would go courting Oighrig
Shùgradh ris a' mhaighdinn To make love to the maiden
Rachainn a shireadh do chaoimhneis I would go seeking your kindness
Ged bhiodh an oidhche reòdht' ann Though the night be freezing
Rachainn a shuiridh' air Oighrig I would go courting Oighrig
Shùgradh ris a' mhaighdinn To make love to the maiden
Rachainn a shireadh do chaoimhneis I would go seeking your kindness
Ged bhiodh an oidhche reòdht' ann Though the night be freezing
   
'S beag orm rudan a chì mi How little do I like what I see
Mnathan ag ithe 's ag innse Women who eat and then tell tales
'S athaiseach siud air mo mhnaoi-sa That came easily to my woman
Thug iad an t-im glè òg ghith They gave her the butter while still young
'S beag orm rudan a chì mi How little do I like what I see
Mnathan ag ithe 's ag innse Women who eat and then tell tales
'S athaiseach siud air mo mhnaoi-sa That came easily to my woman
Thug iad an t-im glè òg ghith They gave her the butter while still young