Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Tannas > Oighreachd

   
Oighreachd Oighreachd
(1994)
   
Tracks: 1. Cnan Nan Gaidheal
2. Sabhal Ia'n 'Ic Uisdean
3. Abu Chuibhl'
4. Look Behind You
5. Tuireadh Iain Ruaidh
6. The Battle Of Waterloo
7. The Session Set
8. Eilean Beag Donn A' Chuain
9. A Fhleasgaich Oig Bi Furachail
10. Bodachan Cha Phos Mi
11. Cearcall A' Chuain
12. Cha Tid Fionnlagh A dh'Eige