Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Tannas > Oighreachd > Cha Téid Fionnlagh A dh'Eige

   
Oighreachd Cha Téid Fionnlagh A dh'Eige
   
Credits: a) Cha Téid Fionnlagh A dh'Eige - traditional; arranged by Tannas
b) Hogties Reel - Phil Cunningham
   
Appears On: Oighreachd
   
Language: Gàidhlig (Scottish Gaelic)
   
Other Versions: a) "Finlay's" on Capercaillie's album Beautiful Wasteland
"Thoir A Nall Ailean Thugam" on Mouth Music's album Seafaring Man
"Ruidhleadh" on Anna Murray's album Trì Nithean
"Puirt A Beul" on Sìleas' album Beating Harps
   

Lyrics: English Translation:
   
Thoir a nall Ailean thugam Come over, Alan, to me
Thoir a nall Ailean thugam Come over, Alan, to me
Thoir a nall Ailean thugam Come over, Alan, to me
Thoir a nall Ailean thugam Come over, Alan, to me
   
Cha téid Fionnlagh a dh'Eige Finlay will not go to Eigg
Ged nach pòsadh e feasda Though he'd never wed
Cha téid Fionnlagh a dh'Eige Finlay will not go to Eigg
dh'Eige cha téid Fionnlagh To Eigg Finlay will not go
Cha téid Fionnlagh a dh'Eige Finlay will not go to Eigg
Ged nach pòsadh e feasda Though he'd never wed
Cha téid Fionnlagh a dh'Eige Finlay will not go to Eigg
dh'Eige cha téid Fionnlagh To Eigg Finlay will not go
   
Thoir a nall Ailean thugam Come over, Alan, to me
Ailean thugam, Ailean agam To me, Alan's here
Thoir a nall Ailean thugam Come over, Alan, to me
Sheteadh e'n t-ùrlar He'd set for the dance
Thoir a nall Ailean thugam Come over, Alan, to me
Ailean thugam, Ailean agam To me, Alan's here
Thoir a nall Ailean thugam Come over, Alan, to me
Sheteadh e'n t-ùrlar He'd set for the dance
   
Cha téid Fionnlagh a dh'Eige Finlay will not go to Eigg
Ged nach pòsadh e feasda Though he'd never wed
Cha téid Fionnlagh a dh'Eige Finlay will not go to Eigg
dh'Eige cha téid Fionnlagh To Eigg Finlay will not go
Cha téid Fionnlagh a dh'Eige Finlay will not go to Eigg
Ged nach pòsadh e feasda Though he'd never wed
Cha téid Fionnlagh a dh'Eige Finlay will not go to Eigg
dh'Eige cha téid Fionnlagh To Eigg Finlay will not go
   
Dòmhnall àluinn a' tighinn Handsome Donald on his way
Mac a' Bhàilidh a Uibhist Son of the Bailiff from Uist
Dòmhnall àluinn a' tighinn Handsome Donald on his way
Tighearna na luirgne The long-legged Earl
Dòmhnall àluinn a' tighinn Handsome Donald on his way
Mac a' Bhàilidh a Uibhist Son of the Bailiff from Uist
Dòmhnall àluinn a' tighinn Handsome Donald on his way
Tighearna na luirgne The long-legged Earl
   
Cha téid Fionnlagh a dh'Eige Finlay will not go to Eigg
Ged nach pòsadh e feasda Though he'd never wed
Cha téid Fionnlagh a dh'Eige Finlay will not go to Eigg
dh'Eige cha téid Fionnlagh To Eigg Finlay will not go
Cha téid Fionnlagh a dh'Eige Finlay will not go to Eigg
Ged nach pòsadh e feasda Though he'd never wed
Cha téid Fionnlagh a dh'Eige Finlay will not go to Eigg
dh'Eige cha téid Fionnlagh To Eigg Finlay will not go
   
Thoir a nall Ailean thugam Come over, Alan, to me
Thoir a nall Ailean thugam Come over, Alan, to me
Thoir a nall Ailean thugam Come over, Alan, to me
Thoir a nall Ailean thugam Come over, Alan, to me
   
Cha téid Fionnlagh a dh'Eige Finlay will not go to Eigg
Ged nach pòsadh e feasda Though he'd never wed
Cha téid Fionnlagh a dh'Eige Finlay will not go to Eigg
dh'Eige cha téid Fionnlagh To Eigg Finlay will not go
Cha téid Fionnlagh a dh'Eige Finlay will not go to Eigg
Ged nach pòsadh e feasda Though he'd never wed
Cha téid Fionnlagh a dh'Eige Finlay will not go to Eigg
dh'Eige cha téid Fionnlagh To Eigg Finlay will not go
   
Cha téid Fionnlagh a dh'Eige Finlay will not go to Eigg
Ged nach pòsadh e feasda Though he'd never wed
Cha téid Fionnlagh a dh'Eige Finlay will not go to Eigg
dh'Eige cha téid Fionnlagh To Eigg Finlay will not go
Cha téid Fionnlagh a dh'Eige Finlay will not go to Eigg
Ged nach pòsadh e feasda Though he'd never wed
Cha téid Fionnlagh a dh'Eige Finlay will not go to Eigg
dh'Eige cha téid Fionnlagh To Eigg Finlay will not go