Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Fiona Mackenzie > Seinn! O Ho Ro Seinn! > Seinn O H R Seinn

   
Seinn! O Ho Ro Seinn! Seinn O H R Seinn
   
Credits: Traditional
   
Appears On: Seinn! O Ho Ro Seinn!
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   
Other Versions: "Seinn O" on Mary Jane Lamond's album Suas E!
"Seinn O Ho Ro Seinn" on Flora MacNeil's album Craobh Nan Ubhal
"Seinn" on Shine's album Sugarcane
   

Lyrics: English Translation:
   
Seinn o h r seinn Sing o ho ro sing
Seinn o h r leannainn Sing o ho ro darling
Seinn o h r seinn Sing o ho ro sing
   
Gur e mise tha brnach Sorrowful am I
Dh'fhalbh Dmhnall on a bhaile That Donald has left the town
Seinn o h r seinn Sing o ho ro sing
   
Gur e minic a bha sinn We were often
Air irigh a chruidh bhainne At the shieling of the milking cattle
Seinn o h r seinn Sing o ho ro sing
   
Bu leabaidh dhuinn luachair Our bed was rushes
'S bu chluasag dhuinn cannach Our pillow was bog cotton
Seinn o h r seinn Sing o ho ro sing
   
Seinn o h r leannainn Sing o ho ro darling
Seinn o h r seinn Sing o ho ro sing