Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Cathie Ryan > The Music Of What Happens > An Seanduine Doite

   
The Music Of What Happens An Seanduine Doite
   
Credits: Traditional
   
Appears On: The Music Of What Happens
   
Language: Gaeilge (Irish Gaelic)
   
Other Versions: "Ó Dheara, 'Sheanduine" on Danú's album When All Is Said And Done
"An Seanduine Dóite" on Relativity's album Relativity
   

Lyrics: English Translation:
   
Chuir mé mo sheanduine I sent my old man
Isteach ins an choirnéal Into his corner by the fire
A dhíol bhainne ramhair With sour milk
Is a dh'ithe aráin eornan And brown bread
Dá gcuirfeadh sé a cheann amach If he sticks his head out
Bhainfinn an tsrón de I'll take the nose off him
Agus d'fhuígfinn an chuid eile And give the rest of him
Ag na cailíní óga To the young women
   
Curfá: Chorus:
Óró, 'sheanduine, 'sheanduine dóite Oh burnt old man
Is óró, 'sheanduine is mairg a phós thú I wish I had never married you
Óró, 'sheanduine, 'sheanduine dóite Oh burnt old man
Luigh ar do leaba is codail do dhóthain Lay on your bed and sleep plenty
   
Chuir mé' mo sheanduine I sent my old man
Go Síos Baile an Róba To Ballin Robe
Cleite ina hata With a feather in his hat
Agus búclaí ar a bhróga And buckles on his shoes
Bhí triúir á mhealladh I heard that three were hugging him
Is ceathrar á phógadh And four were kissing him
Chuala mé i nGaillimh I heard in Galway
Gur imigh sé leotha That he left with them
   
(Curfá) (Chorus)
   
Dá bhfaigheadh mo sheanduine If my old man
Gach ni mar ba chóir dó Got everything he deserves
Greamanna ime Bites of butter
Agus greamanna feola And bites of meat
Íochtar na cuinneoige The bottom of the churn
Is prátaí rósta And roast potatoes
Bhainfeadh sí gliogar He would rattle
As cailíní óga The young women
   
(Curfá) (Chorus)
   
Dá mbhiodh a fhios mo sheanduine ó If my old man knew
Mar a bhímse How I carry on
Ag ól is ag imirt Drinking and playing
Le hógfhir na tire With the young men of the country
Le héiri na gealaí By the rising of the moon
Go mbrisfeadh sé a phiopa He would break his pipe
Agus bhuailfeadh sé faic And whack its bottom
Le na bholg ins an ghríosadh On the hob
   
(Curfá 2x) (Chorus 2x)