Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Danú > When All Is Said And Done > Ó Dheara, 'Sheanduine

   
When All Is Said And Done Ó Dheara, 'Sheanduine
   
Credits: Traditional; arranged by Danú
   
Appears On: When All Is Said And Done
   
Language: Gaeilge (Irish Gaelic)
   
Other Versions: "An Seanduine Dóite" on Relativity's album Relativity
"An Seanduine Doite" on Cathie Ryan's album The Music Of What Happens
   

Lyrics: English Translation:
   
Comhairle a fuaireasa amuigh ar an mbóthar Advice I received out on the road
Ó rógaire sagairt an seanduine a phósadh From a rogue of a priest to marry an old man
Ach ba chuma leis siúd ach go méadóinn a phóca But he cared for nothing save that I would increase his wealth
Is go mbeinn fad a mhairfinn ag brath ar na comharsainn And that I would be for my whole life dependent on the neighbors
   
Curfá: Chorus (after each verse):
Ó dheara 'sheanduine, leatsa ní gheobhadsa O yerra, old man, being with you is not for me
Ó dheara 'sheanduine, loscadh is dó ort O yerra, old man, may you be scorched and burned
Ó dheara 'sheanduine, leatsa ní gheobhadsa O yerra, old man, being with you is not for me
Is dá mbeinnse i mbéal dorais ná beirimse beo ort And if I were at the door I would catch you alive
   
Chuasa go Corcaigh ag triall ar ghléas tórraimh I went to Cork looking for the wherewithal for a wake
Píopaí tobac agus cláracha comhrann Tobacco pipes and wood for a coffin
Ar mo theacht dom abhaile go tinn tuirseach brónach On my return home, sick, tired and sad
Cá bhfaighinnse mo 'sheanduine ach ag róstadh muicfheola Where did I find my old man but roasting bacon
   
Dá bhfaighinnse mo 'sheanduine báite i bpoll móna If I were to find my old man drowned in a boghole
A chosa bheith briste is a chnámha a bheith leonta His legs broken and his bones in pain
Do thabharfainn abhaile é is do dhéanfainn é a thórramh I'd take him home and I'd wake him
Is do shiúllóinn amach leis na buachaillí óga And I'd walk out with the young boys
   
Má phósainn tú an seanduine, pósfaidh tú claidhaire If you marry an old man, you will marry a rogue
Fágfaidh sé a bhalcaisí romhat ar a staighre Who will leave rags before you on the stairs
A déanamh ar maidean beidh sé ag cnáimhseáil le claidhreacht In the morning he'll be complaining with roguery
Is siar sa tráthnóna beidh ag seimint go meidhreach And in the evening he'll be merrily playing music
   
Phósas an seanduine, is orm bhí díchéille I married an old man, I had no sense
Dheineas an méid sin ar chomhairle mo ghaolta I did that on the advice of my relatives
Chuas abhaile leis faraoir an scéal sin I went home with him, sad is the story
Is déiríos ar maidin is bfhearr liom an t-éag liom And I got up in the morning preferring to be dead
   
Ó dheara 'sheanduine, leatsa ní gheobhadsa O yerra, old man, being with you is not for me
Ó dheara 'sheanduine, loscadh is dó ort O yerra, old man, may you be scorched and burned
Ó dheara 'sheanduine, leatsa ní gheobhadsa O yerra, old man, being with you is not for me
Is cúpla Domhnach a chuirfidh fén bhfód thú And a couple of Sundays will put you under the sod