Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Relativity > Relativity > An Seanduine Dóite

   
Relativity An Seanduine Dóite
   
Credits: Traditional; arranged by Tríona Ní Dhomhnaill
   
Appears On: Relativity
   
Language: Gaeilge (Irish Gaelic)
   
Other Versions: "Ó Dheara, 'Sheanduine" on Danú's album When All Is Said And Done
"An Seanduine Doite" on Cathie Ryan's album The Music Of What Happens
   

Lyrics: English Translation:
   
Curfá: Chorus (after each verse):
Óró, 'sheanduine, 'sheanduine dóite Oh burnt old man, old man
Luigh ar do leaba is codail do dhóthain Lie on your bed and sleep plenty
Óró, 'sheanduine, 'sheanduine dóite Oh burnt old man, old man
Is óró, 'sheanduine is mairg a phós thú I wish I had never married you
   
Chuir mé mo sheanduine I sent my old man
Isteach ins an choirnéal Into his corner by the fire
A dhíol bhainne ramhair With sour milk
Is a dh'ithe aráin eornan And brown bread
Dá gcuirfeadh sé a cheann amach If he sticks his head out
Bhainfinn an tsrón de I'll take the nose off him
Agus d'fhuígfinn an chuid eile And give the rest of him
Ag na cailíní óga To the young women
   
Dá bhfaigheadh mo sheanduine If my old man
Gach ní mar ba chóir dó Got everything he deserves
Greamanna ime Bites of butter
Agus greamanna feola And bites of meat
Íochtar na cuinneoige The bottom of the churn
Is prátaí rósta And roast potatoes
Bhainfeadh sí gliogar He would rattle
As cailíní óga The young women
   
___ (Missing verse)
   
Chuir mé mo sheanduine I sent my old man
Go Sráidbhaile an Róba To Ballin Robe
Cleite ina hata With a feather in his hat
Agus búclaí ar a bhróga And buckles on his shoes
Bhí triúir á mhealladh I heard that three were hugging him
Is ceathrar á phógadh And four were kissing him
Chuala mé i nGaillimh I heard in Galway
Gur imigh sé leotha That he left with them
   
Dá bhfaighinnse mo 'sheanduine If I were to find my old man
Báite i bpoll móna Drowned in a boghole
A chosa bheith briste His legs broken
Is a chnámha a bheith leonta And his bones in pain
Do thabharfainn abhaile é I'd take him home
Is do dhéanfainn é a thórramh And I'd wake him
___ ___
___ ___