Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Flora MacNeil > Craobh Nan Ubhal > Caolas Eadar Mi Is Iain

   
Craobh Nan Ubhal Caolas Eadar Mi Is Iain
   
Credits: Traditional; arranged by Flora MacNeil
   
Appears On: Craobh Nan Ubhal
   
Language: GÓidhlig (Scottish Gaelic)
   
Other Versions: "Tha Caolas Eadar Mi 'S Iain" on Julie Fowlis' album Mar A Tha Mo Chridhe
   

Lyrics: English Translation:
   
Caolas eadar mi is Iain There is a strait between me and Iain
Hao ri ri 's na hao ri e ho Hao ri ri 's na hao ri e ho
Cha chaol a th'ann ach cuan domhain No narrow straight, but a might sea
Hao ri ri ri i ibh o Hao ri ri ri i ibh o
O na hao ri o hao ri e ho O na hao ri o hao ri e ho
   
'S truagh nach trÓghadh e ro'latha If only it would dry before tomorrow
Hao ri ri 's na hao ri e ho Hao ri ri 's na hao ri e ho
'S nach biodh ann ach loch no abhainn And only be a lake or river
Hao ri ri ri i ibh o Hao ri ri ri i ibh o
O na hao ri o hao ri e ho O na hao ri o hao ri e ho
   
'S truagh nach robh mi 's an t-˛g gasda If I could be with that fine lad
Hao ri ri 's na hao ri e ho Hao ri ri 's na hao ri e ho
Mullach beinne guirme caise On the top of a steep, green mountain
Hao ri ri ri i ibh o Hao ri ri ri i ibh o
O na hao ri o hao ri e ho O na hao ri o hao ri e ho
   
'S gun duine be˛ bhith tighinn faisg oirnn No living soul coming near us
Hao ri ri 's na hao ri e ho Hao ri ri 's na hao ri e ho
Ach mar gum p˛samaid fo'n altair As if we'd married before the altar
Hao ri ri ri i ibh o Hao ri ri ri i ibh o
O na hao ri o hao ri e ho O na hao ri o hao ri e ho