Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Julie Fowlis > Mar A Tha Mo Chridhe > Tha Caolas Eadar Mi 'S Iain

   
Mar A Tha Mo Chridhe Tha Caolas Eadar Mi 'S Iain
   
Credits: Arranged by Julie Fowlis, Eamon Doorley, Kris Drever & Iain MacDonald
   
Appears On: Mar A Tha Mo Chridhe
   
Language: GÓidhlig (Scottish Gaelic)
   
Other Versions: "Caolas Eadar Mi Is Iain" on Flora MacNeil's album Craobh Nan Ubhal
   

Lyrics: English Translation:
   
Tha caolas eadar mi 's Iain A sound there is between me and Iain
Hao ri iu a, hao ri e ho Hao ri iu a, hao ri e ho
Tha caolas eadar mi 's Iain A sound there is between me and Iain
O hao ri ri, hi ho ro na O hao ri ri, hi ho ro na
Hi hoireanno, hao ri e ho Hi hoireanno, hao ri e ho
   
Cha chaol a th' ann ach Cuan domhain No sound it is, but a deep ocean
Hao ri iu a, hao ri e ho Hao ri iu a, hao ri e ho
Cha chaol a th' ann ach Cuan domhain No sound it is, but a deep ocean
O hao ri ri, hi ho ro na O hao ri ri, hi ho ro na
Hi hoireanno, hao ri e ho Hi hoireanno, hao ri e ho
   
'S truagh nach trÓghadh e bho latha Would that it ebbed before the day
Hao ri iu a, hao ri e ho Hao ri iu a, hao ri e ho
'S truagh nach trÓghadh e bho latha Would that it ebbed before the day
O hao ri ri, hi ho ro na O hao ri ri, hi ho ro na
Hi hoireanno, hao ri e ho Hi hoireanno, hao ri e ho
   
'S nach biodh ann ach loch neo abhainn That it were only a loch or a river
Hao ri iu a, hao ri e ho Hao ri iu a, hao ri e ho
'S nach biodh ann ach loch neo abhainn That it were only a loch or a river
O hao ri ri, hi ho ro na O hao ri ri, hi ho ro na
Hi hoireanno, hao ri e ho Hi hoireanno, hao ri e ho
   
Feuch a faighinn-sa dhol tarsainn For me to try and get across
Hao ri iu a, hao ri e ho Hao ri iu a, hao ri e ho
Feuch a faighinn-sa dhol tarsainn For me to try and get across
O hao ri ri, hi ho ro na O hao ri ri, hi ho ro na
Hi hoireanno, hao ri e ho Hi hoireanno, hao ri e ho
   
Far a bheil mo leannan falaich Over to meet my secret lover
Hao ri iu a, hao ri e ho Hao ri iu a, hao ri e ho
Far a bheil mo leannan falaich Over to meet my secret lover
O hao ri ri, hi ho ro na O hao ri ri, hi ho ro na
Hi hoireanno, hao ri e ho Hi hoireanno, hao ri e ho
   
ThŔid sinn a-nisd far 'eil m' athair We'll go now to see my father
Hao ri iu a, hao ri e ho Hao ri iu a, hao ri e ho
ThŔid sinn a-nisd far 'eil m' athair We'll go now to see my father
O hao ri ri, hi ho ro na O hao ri ri, hi ho ro na
Hi hoireanno, hao ri e ho Hi hoireanno, hao ri e ho
   
'S na bheil be˛ do luchd mo sheanar And those living of my cousins
Hao ri iu a, hao ri e ho Hao ri iu a, hao ri e ho
'S na bheil be˛ do luchd mo sheanar And those living of my cousins
O hao ri ri, hi ho ro na O hao ri ri, hi ho ro na
Hi hoireanno, hao ri e ho Hi hoireanno, hao ri e ho
   
Innsidh sinn dhaibh mar a thachair We'll tell them what has happened
Hao ri iu a, hao ri e ho Hao ri iu a, hao ri e ho
Innsidh sinn dhaibh mar a thachair We'll tell them what has happened
O hao ri ri, hi ho ro na O hao ri ri, hi ho ro na
Hi hoireanno, hao ri e ho Hi hoireanno, hao ri e ho
   
Tha sinn a-nisd mar is math leinn We are now happy
Hao ri iu a, hao ri e ho Hao ri iu a, hao ri e ho
Tha sinn a-nisd mar is math leinn We are now happy
O hao ri ri, hi ho ro na O hao ri ri, hi ho ro na
Hi hoireanno, hao ri e ho Hi hoireanno, hao ri e ho
   
Air ar p˛sadh aig an altair Having been married at the altar
Hao ri iu a, hao ri e ho Hao ri iu a, hao ri e ho
Air ar p˛sadh aig an altair Having been married at the altar
O hao ri ri, hi ho ro na O hao ri ri, hi ho ro na
Hi hoireanno, hao ri e ho Hi hoireanno, hao ri e ho