Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Tannas > Suilean Dubh > Seallaibh Curaigh Eóghainn

   
Suilean Dubh Seallaibh Curaigh Eóghainn
   
Credits: a) Seallaibh Curaigh Eóghainn - traditional; arranged by Tannas
b) The Lochaber Badger - Fred Morrison
   
Appears On: Suilean Dubh
   
Language: Gàidhlig (Scottish Gaelic)
   
Other Versions: a) "Seallaibh Curraigh Eòghainn" on Mary Jane Lamond's album Làn Dùil
"Puirt A Beul" on Mairi MacInnes' album This Feeling Inside
"Owen's Boat" on Talitha MacKenzie's album Sólas
   

Lyrics: English Translation:
   
O seallaibh curaigh Eóghainn Oh look at Ewan's coracle
Is cóig raimh fhichead oirre With twenty-five oars
Seallaibh curaigh Eóghainn Look at Ewan's coracle
'S i seachad air a' Rubha Bhàn Passing the White Point
Seallaibh curaigh Eóghainn Look at Ewan's coracle
Is cóig raimh fhichead oirre With twenty-five oars
Seallaibh curaigh Eóghainn Look at Ewan's coracle
'S i seachad air a' Rubha Bhàn Passing the White Point
   
Bidh Eóghann, bidh Eóghann Ewan will, Ewan will
Bidh Eóghann na sgiobair oirr' Ewan will be skipper of her
Bidh Eóghann, bidh Eóghann Ewan will, Ewan will
'S i seachad air a' Rubha Bhàn Passing the White Point
Bidh Eóghann, bidh Eóghann Ewan will, Ewan will
Bidh Eóghann na sgiobair oirr' Ewan will be skipper of her
Bidh Eóghann, bidh Eóghann Ewan will, Ewan will
'S i seachad air a' Rubha Bhàn Passing the White Point
   
Seallaibh curaigh Eóghainn Look at Ewan's coracle
Is cóig raimh fhichead oirre With twenty-five oars
Seallaibh curaigh Eóghainn Look at Ewan's coracle
'S i seachad air a' Rubha Bhàn Passing the White Point
Seallaibh curaigh Eóghainn Look at Ewan's coracle
Is cóig raimh fhichead oirre With twenty-five oars
Seallaibh curaigh Eóghainn Look at Ewan's coracle
'S i seachad air a' Rubha Bhàn Passing the White Point
   
Bidh Eóghann, bidh Eóghann Ewan will, Ewan will
Bidh Eóghann na sgiobair oirr' Ewan will be skipper of her
Bidh Eóghann, bidh Eóghann Ewan will, Ewan will
'S i seachad air a' Rubha Bhàn Passing the White Point
Bidh Eóghann, bidh Eóghann Ewan will, Ewan will
Bidh Eóghann na sgiobair oirr' Ewan will be skipper of her
Bidh Eóghann, bidh Eóghann Ewan will, Ewan will
'S i seachad air a' Rubha Bhàn Passing the White Point
   
Bidh Eóghann, bidh Eóghann Ewan will, Ewan will
Bidh Eóghann na sgiobair oirr' Ewan will be skipper of her
Bidh Eóghann, bidh Eóghann Ewan will, Ewan will
'S i seachad air a' Rubha Bhàn Passing the White Point
Bidh Eóghann, bidh Eóghann Ewan will, Ewan will
Bidh Eóghann na sgiobair oirr' Ewan will be skipper of her
Bidh Eóghann, bidh Eóghann Ewan will, Ewan will
'S i seachad air a' Rubha Bhàn Passing the White Point
   
O seallaibh curaigh Eóghainn Oh look at Ewan's coracle
Is cóig raimh fhichead oirre With twenty-five oars
Seallaibh curaigh Eóghainn Look at Ewan's coracle
'S i seachad air a' Rubha Bhàn Passing the White Point
Seallaibh curaigh Eóghainn Look at Ewan's coracle
Is cóig raimh fhichead oirre With twenty-five oars
Seallaibh curaigh Eóghainn Look at Ewan's coracle
'S i seachad air a' Rubha Bhàn Passing the White Point
   
Bidh Eóghann, bidh Eóghann Ewan will, Ewan will
Bidh Eóghann na sgiobair oirr' Ewan will be skipper of her
Bidh Eóghann, bidh Eóghann Ewan will, Ewan will
'S i seachad air a' Rubha Bhàn Passing the White Point
Bidh Eóghann, bidh Eóghann Ewan will, Ewan will
Bidh Eóghann na sgiobair oirr' Ewan will be skipper of her
Bidh Eóghann, bidh Eóghann Ewan will, Ewan will
'S i seachad air a' Rubha Bhàn Passing the White Point
   
Bidh Eóghann, bidh Eóghann Ewan will, Ewan will
Bidh Eóghann na sgiobair oirr' Ewan will be skipper of her
Bidh Eóghann, bidh Eóghann Ewan will, Ewan will
'S i seachad air a' Rubha Bhàn Passing the White Point
Bidh Eóghann, bidh Eóghann Ewan will, Ewan will
Bidh Eóghann na sgiobair oirr' Ewan will be skipper of her
Bidh Eóghann, bidh Eóghann Ewan will, Ewan will
'S i seachad air a' Rubha Bhàn Passing the White Point