Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Tannas > R-R > O Ho Na Ribeannan

   
R-R O Ho Na Ribeannan
   
Credits: Traditional; arranged by Tannas
  a) O Ho Na Ribeannan
b) Sean Triubhas
c) Faca Tu Saor An t-Sabhaidh
   
Appears On: R-R
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   
Other Versions: c) "Puirt A Beul" on Mairi MacInnes' album This Feeling Inside
"Saor An t-Sbhaidh" on Talitha MacKenzie's album Spiorad
   

Lyrics: English Translation:
   
O ho na ribeannan Hurray for the ribbons
Na ribeannan, na ribeannan The ribbons, the ribbons
O ho na ribeannan Hurray for the ribbons
A thug an gille ruadh dhomh The red-haired lad gave me
O ho na ribeannan Hurray for the ribbons
Na ribeannan, na ribeannan The ribbons, the ribbons
O ho na ribeannan Hurray for the ribbons
A thug an gille ruadh dhomh The red-haired lad gave me
   
Faca sibh an currac ud Did you see that bit of headgear
Am fasan th'air a mhullach aig' With all the fashionable bits on the top of it
Ach 's ann tha fth a' mhulaid aig That caused the lady that wore the hat
An t nach urrainn fhuasgladh Real pain in getting it off
Faca sibh an currac ud Did you see that bit of headgear
Am fasan th'air a mhullach aig' With all the fashionable bits on the top of it
Ach 's ann tha fth a' mhulaid aig That caused the lady that wore the hat
An t nach urrainn fhuasgladh Real pain in getting it off
   
O ho na ribeannan Hurray for the ribbons
Na ribeannan, na ribeannan The ribbons, the ribbons
O ho na ribeannan Hurray for the ribbons
A thug an gille ruadh dhomh The red-haired lad gave me
O ho na ribeannan Hurray for the ribbons
Na ribeannan, na ribeannan The ribbons, the ribbons
O ho na ribeannan Hurray for the ribbons
A thug an gille ruadh dhomh The red-haired lad gave me
   
Faca sibh an currac ud Did you see that bit of headgear
Am fasan th'air a mhullach aig' With all the fashionable bits on the top of it
Ach 's ann tha fth a' mhulaid aig That caused the lady that wore the hat
An t nach urrainn fhuasgladh Real pain in getting it off
Faca sibh an currac ud Did you see that bit of headgear
Am fasan th'air a mhullach aig' With all the fashionable bits on the top of it
Ach 's ann tha fth a' mhulaid aig That caused the lady that wore the hat
An t nach urrainn fhuasgladh Real pain in getting it off
   
Faca tu saor an t-sbhaidh Have you seen the joiner sawing?
Faca tu sbh an t-saoir The joiner sawing, the joiner's saw
Faca tu saor an t-sbhaidh Have you seen the joiner sawing?
Saor an t-sbhaidh, sbh an t-saoir The sawing joiner with the joiner's saw
Faca tu saor an t-sbhaidh Have you seen the joiner sawing?
Faca tu sbh an t-saoir The joiner sawing, the joiner's saw
Faca tu saor an t-sbhaidh Have you seen the joiner sawing?
Saor an t-sbhaidh, sbh an t-saoir The sawing joiner with the joiner's saw
   
Hillidh, hillidh saor an t-sbhaidh Hillidh hillidh the joiner sawing
Hillidh, hillidh sbh an t-saoir Hillidh hillidh sawing with the joiner's saw
Hillidh, hillidh saor an t-sbhaidh Hillidh hillidh the joiner sawing
Saor an t-sbhaidh, sbh an t-saoir The sawing joiner with the joiner's saw
Hillidh, hillidh saor an t-sbhaidh Hillidh hillidh the joiner sawing
Hillidh, hillidh sbh an t-saoir Hillidh hillidh sawing with the joiner's saw
Hillidh, hillidh saor an t-sbhaidh Hillidh hillidh the joiner sawing
Saor an t-sbhaidh, sbh an t-saoir The sawing joiner with the joiner's saw
   
Faca tu saor an t-sbhaidh Have you seen the joiner sawing?
Faca tu sbh an t-saoir The joiner sawing, the joiner's saw
Faca tu saor an t-sbhaidh Have you seen the joiner sawing?
Saor an t-sbhaidh, sbh an t-saoir The sawing joiner with the joiner's saw
Faca tu saor an t-sbhaidh Have you seen the joiner sawing?
Faca tu sbh an t-saoir The joiner sawing, the joiner's saw
Faca tu saor an t-sbhaidh Have you seen the joiner sawing?
Saor an t-sbhaidh, sbh an t-saoir The sawing joiner with the joiner's saw
   
Hillidh, hillidh saor an t-sbhaidh Hillidh hillidh the joiner sawing
Hillidh, hillidh sbh an t-saoir Hillidh hillidh sawing with the joiner's saw
Hillidh, hillidh saor an t-sbhaidh Hillidh hillidh the joiner sawing
Saor an t-sbhaidh, sbh an t-saoir The sawing joiner with the joiner's saw
Hillidh, hillidh saor an t-sbhaidh Hillidh hillidh the joiner sawing
Hillidh, hillidh sbh an t-saoir Hillidh hillidh sawing with the joiner's saw
Hillidh, hillidh saor an t-sbhaidh Hillidh hillidh the joiner sawing
Saor an t-sbhaidh, sbh an t-saoir The sawing joiner with the joiner's saw
   
Saor an t-sbhaidh The joiner sawing
Sbh an t-saoir The joiner's saw
Saor an t-sbhaidh The joiner sawing
Saor an t-sbhaidh, sbh an t-saoir The sawing joiner with the joiner's saw
Saor an t-sbhaidh The joiner sawing
Sbh an t-saoir The joiner's saw
Saor an t-sbhaidh The joiner sawing
Saor an t-sbhaidh, sbh an t-saoir The sawing joiner with the joiner's saw
   
Hillidh, hillidh saor an t-sbhaidh Hillidh hillidh the joiner sawing
Hillidh, hillidh sbh an t-saoir Hillidh hillidh sawing with the joiner's saw
Hillidh, hillidh saor an t-sbhaidh Hillidh hillidh the joiner sawing
Saor an t-sbhaidh, sbh an t-saoir The sawing joiner with the joiner's saw
Hillidh, hillidh saor an t-sbhaidh Hillidh hillidh the joiner sawing
Hillidh, hillidh sbh an t-saoir Hillidh hillidh sawing with the joiner's saw
Hillidh, hillidh saor an t-sbhaidh Hillidh hillidh the joiner sawing
Saor an t-sbhaidh, sbh an t-saoir The sawing joiner with the joiner's saw