Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Shine > Sugarcane > Heidi

   
Sugarcane Heidi
   
Credits: a) Heidi - Rory Campbell
b) Bothan - traditional; arranged by Shine
   
Appears On: Sugarcane
   
Language: Gàidhlig (Scottish Gaelic)
   
Other Versions: b) "Fionnghuala" on Anúna's album Anúna
"Fionnghuala" on the Bothy Band's album The Best Of The Bothy Band
"Fionnaghuala" on Talitha MacKenzie's album Spiorad
"Bothan" on Alyth McCormack's album An Iomall
"Ruidhleadh" on Anna Murray's album Trì Nithean
"Fionnghuala" on Nightnoise's album Shadow Of Time
   

Lyrics: English Translation:
   
Thuirt an gobha "Fuirighidh mi" The blacksmith said, "I'll wait"
'S thuirt an gobha, "Falbhaidh mi" The blacksmith said, "I'll go"
Thuirt an gobha "Fuirighidh mi" The blacksmith said, "I'll wait"
'S thuirt an gobha, "Falbhaidh mi" The blacksmith said, "I'll go"
   
Thuirt an gobha "Fuirighidh mi" The blacksmith said, "I'll wait"
'S thuirt an gobha, "Falbhaidh mi" The blacksmith said, "I'll go"
Thuirt an gobha, leis an othail The blacksmith said, through his confusion
A bh'air an doras an t-sabhail In the door of the barn
Gu rachadh e a shuirghe That he would go courting
   
'Sa gheala ham bothan nam bothan 'Sa gheala ham bothan nam bothan
Pe ho ro bha hin an doicheam Pe ho ro bha hin an doicheam
'S hala ham de han an doicheam 'S hala ham de han an doicheam
Bothan a bh'aig Fionnghuala Bothan a bh'aig Fionnghuala
   
Bheirinn fead air fulmairean I'd knock spots off the fulmars
Bheirinn fead air falmairean I'd knock spots off the hakes
Bheirinn fead air fulmairean I'd knock spots off the fulmars
Bheirinn fead air falmairean I'd knock spots off the hakes
   
Bheirinn fead air fulmairean I'd knock spots off the fulmars
Bheirinn fead air falmairean I'd knock spots off the hakes
Liuthannan beaga na mara The little lythe of the sea
Bheireamaid greis air an tarrainn We'd spend a while hauling them
Na maireadh na duirrgh dhuinn If our hand-lines lasted
   
'Sa gheala ham bothan nam bothan 'Sa gheala ham bothan nam bothan
Pe ho ro bha hin an doicheam Pe ho ro bha hin an doicheam
'S hala ham de han an doicheam 'S hala ham de han an doicheam
Bothan a bh'aig Fionnghuala Bothan a bh'aig Fionnghuala