Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Anna Murray > Trý Nithean

   
Trý Nithean Trý Nithean
(1999)
   
Tracks: 1. Strathspey & Reels
2. 'S Fhada Leam An Oidhche Gheamhraidh
3. Ruidhleadh
4. Ailean Duinn
5. Reels
6. O C˛ Thogas
7. Hornpipes
8. Nighean Mo Ghaol
9. 6/8 Marches
10. Tha Mo R¨n
11. Jigs
12. Bean A' Ch˛tain Ruaidh
13. Doctor Finlay's Chord Book
14. Puirt A Beul
15. Traditional Reels