Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Fiona Mackenzie > Seinn! O Ho Ro Seinn! > Cha Dirich Mi'n Gleannan

   
Seinn! O Ho Ro Seinn! Cha Dirich Mi'n Gleannan
   
Credits: S. MacInnes
   
Appears On: Seinn! O Ho Ro Seinn!
   
Language: Gāidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Sčist: Chorus (after each verse):
Ho rionn ō, gu dč nė mi Ho rionn o, what shall I do?
'S nach dėrich mi'n gleannan When I cannot ascend the glen
Ho rionn ō, gu dč nė mi Ho rionn o, what shall I do?
   
Cha dėrich mi'm bruthach I shall not climb the brae
Chaidh mo shiubhal am maillead My walking has slowed down
   
Cha dėrich mi'n cruadhlach I shall not climb the hard, strong ground
Le fuaim na cloich-mheallain With the noise of hailstones
   
Cha dėrich mi mhōinteach I shall not ascend the moor
Rinn an t-ōigear mo mhealladh The young man has deceived me
   
Gus an cluinn mi do rčiteach Until I hear that you have proposed
Bidh mi'n dč air do leanail I shall be keen to follow you
   
Gus an cluinn mi do phōsadh Until I hear of your marriage
Bidh mi'n dųil ri do bhanais I shall expect your wedding reception