Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Mairi MacInnes > Causeway > Puirt-A-Beul

   
Causeway Puirt-A-Beul
   
Credits: Traditional; arranged by Mairi MacInnes
  a) Ruidhleadh Mo Nighean Donn
b) Crathadh D'aodaich A Ghaoil
   
Appears On: Causeway
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   
Other Versions: a) "Puirt A-Beul" on Cliar's album Gun Tmh
"Ruidhleadh" on Anna Murray's album Tr Nithean
"Ruidhleadh" on Shine's album Sugarcane
b) "The Tree" on Capercaillie's album Beautiful Wasteland
"Strathspeys & Reels" on Cliar's album Gun Tmh
"Crathadh 'T 'Aodaich" on Mouth Music's album Mo-Di
   

Lyrics: English Translation:
   
Ruidhleadh mo nighean donn My brown-haired girl would dance a reel
Bha an raoir an cul a bhearraidh Behind the ridge last night
Ruidhleadh mo nighean donn My brown-haired girl would dance a reel
Bha an cul a ghearraidh Behind the garden
Ruidhleadh mo nighean donn My brown-haired girl would dance a reel
Bha an raoir an cul a bhearraidh Behind the ridge last night
Faragin mo nighean donn Bravo, my brown-haired girl
Bha an cul a ghearraidh Behind the garden
   
Faragin mo nighean donn Bravo, my brown-haired girl
Bha an raoir an cul a bhearraidh Behind the ridge last night
Faragin mo nighean donn Bravo, my brown-haired girl
Bha an cul a ghearraidh Behind the garden
Faragin mo nighean donn Bravo, my brown-haired girl
Bha an raoir an cul a bhearraidh Behind the ridge last night
Ruidhleadh mo nighean donn My brown-haired girl would dance a reel
Bha an cul a ghearraidh Behind the garden
   
Ruidhleadh mo nighean donn My brown-haired girl would dance a reel
Bha an raoir an cul a bhearraidh Behind the ridge last night
Ruidhleadh mo nighean donn My brown-haired girl would dance a reel
Bha an cul a ghearraidh Behind the garden
Ruidhleadh mo nighean donn My brown-haired girl would dance a reel
Bha an raoir an cul a bhearraidh Behind the ridge last night
Faragin mo nighean donn Bravo, my brown-haired girl
Bha an cul a ghearraidh Behind the garden
   
Faragin mo nighean donn Bravo, my brown-haired girl
Bha an raoir an cul a bhearraidh Behind the ridge last night
Faragin mo nighean donn Bravo, my brown-haired girl
Bha an cul a ghearraidh Behind the garden
Faragin mo nighean donn Bravo, my brown-haired girl
Bha an raoir an cul a bhearraidh Behind the ridge last night
Ruidhleadh mo nighean donn My brown-haired girl would dance a reel
Bha an cul a ghearraidh Behind the garden
   
Nighean dubh si nighean donn Black-haired girl, brown-haired girl
Bha an raoir an cul a bhearraidh Behind the ridge last night
Nighean dubh si nighean donn Black-haired girl, brown-haired girl
Bha an cul a ghearraidh Behind the garden
Nighean dubh si nighean donn Black-haired girl, brown-haired girl
Bha an raoir an cul a bhearraidh Behind the ridge last night
Faragin mo nighean donn Bravo, my brown-haired girl
Bha an cul a ghearraidh Behind the garden
   
Faragin mo nighean donn Bravo, my brown-haired girl
Bha an raoir an cul a bhearraidh Behind the ridge last night
Faragin mo nighean donn Bravo, my brown-haired girl
Bha an cul a ghearraidh Behind the garden
Faragin mo nighean donn Bravo, my brown-haired girl
Bha an raoir an cul a bhearraidh Behind the ridge last night
Ruidhleadh mo nighean donn My brown-haired girl would dance a reel
Bha an cul a ghearraidh Behind the garden
   
Crathadh d'aodaich a ghaoil With sails unfurled, my love
Thig thu'n taobh-sa mu Shamhainn You will come this way about Halloween
Crathadh d'aodaich a ghaoil With sails unfurled, my love
Thig thu ma bhios gaoth ann You will come if there is a fair wind
Crathadh d'aodaich a ghaoil With sails unfurled, my love
Thig thu'n taobh-sa mu Shamhainn You will come this way about Halloween
Crathadh d'aodaich a ghaoil With sails unfurled, my love
Thig thu ma bhios gaoth ann You will come if there is a fair wind
   
Bith thu nad ruith air a' rathad You will make haste on the way
Bith thu nad ruith air a' rathad You will make haste on the way
Bith thu nad ruith air a' rathad You will make haste on the way
Sior chrathadh d'aodaich Under full sail
Bith thu nad ruith air a' rathad You will make haste on the way
Bith thu nad ruith air a' rathad You will make haste on the way
Bith thu nad ruith air a' rathad You will make haste on the way
Sior chrathadh d'aodaich Under full sail
   
Crathadh d'aodaich a ghaoil With sails unfurled, my love
Thig thu'n taobh-sa mu Shamhainn You will come this way about Halloween
Crathadh d'aodaich a ghaoil With sails unfurled, my love
Thig thu ma bhios gaoth ann You will come if there is a fair wind
Crathadh d'aodaich a ghaoil With sails unfurled, my love
Thig thu'n taobh-sa mu Shamhainn You will come this way about Halloween
Crathadh d'aodaich a ghaoil With sails unfurled, my love
Thig thu ma bhios gaoth ann You will come if there is a fair wind
   
Bith thu nad ruith air a' rathad You will make haste on the way
Bith thu nad ruith air a' rathad You will make haste on the way
Bith thu nad ruith air a' rathad You will make haste on the way
Sior chrathadh d'aodaich Under full sail
Bith thu nad ruith air a' rathad You will make haste on the way
Bith thu nad ruith air a' rathad You will make haste on the way
Bith thu nad ruith air a' rathad You will make haste on the way
Sior chrathadh d'aodaich Under full sail
   
Crathadh d'aodaich a ghaoil With sails unfurled, my love
Thig thu'n taobh-sa mu Shamhainn You will come this way about Halloween
Crathadh d'aodaich a ghaoil With sails unfurled, my love
Thig thu ma bhios gaoth ann You will come if there is a fair wind
Crathadh d'aodaich a ghaoil With sails unfurled, my love
Thig thu'n taobh-sa mu Shamhainn You will come this way about Halloween
Crathadh d'aodaich a ghaoil With sails unfurled, my love
Thig thu ma bhios gaoth ann You will come if there is a fair wind
   
Bith thu nad ruith air a' rathad You will make haste on the way
Bith thu nad ruith air a' rathad You will make haste on the way
Bith thu nad ruith air a' rathad You will make haste on the way
Sior chrathadh d'aodaich Under full sail
Bith thu nad ruith air a' rathad You will make haste on the way
Bith thu nad ruith air a' rathad You will make haste on the way
Bith thu nad ruith air a' rathad You will make haste on the way
Sior chrathadh d'aodaich Under full sail
   
Bith thu nad ruith air a' rathad You will make haste on the way
Bith thu nad ruith air a' rathad You will make haste on the way
Bith thu nad ruith air a' rathad You will make haste on the way
Sior chrathadh d'aodaich Under full sail
Bith thu nad ruith air a' rathad You will make haste on the way
Bith thu nad ruith air a' rathad You will make haste on the way
Bith thu nad ruith air a' rathad You will make haste on the way
Sior chrathadh d'aodaich Under full sail