Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Julie Fowlis > Cuilidh > Hg Air A' Bhonaid Mhir

   
Cuilidh Hg Air A' Bhonaid Mhir
   
Credits: Traditional; arranged by amon Doorley, Julie Fowlis & John Doyle
  a) Hg Air A' Bhonaid Mhir
b) Da Thbh Air An Fharaidh
   
Appears On: Cuilidh
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   
Other Versions: b) "Puirt A Beul" on Mairi MacInnes' album This Feeling Inside
   

Lyrics: English Translation:
   
Hg air a' bhonaid mhir Celebrate the great bonnet
Cuiribh oirre 's leigibh leatha Add to it, leave it alone
Tuilleadh air a' bhonaid eile More on the other bonnet
Chan eil leth gu ler oirre There's not half enough on it
Hg air a' bhonaid mhir Celebrate the great bonnet
Cuiribh oirre 's leigibh leatha Add to it, leave it alone
Tuilleadh air a' bhonaid eile More on the other bonnet
Chan eil leth gu ler oirre There's not half enough on it
   
Bhonaid a bh' aig Dmhnall Bn Donald Ban's bonnet
Ann an Bothalam na tmh Is to be found in Bothalam
Bha i uiread ris an sprr It was as high as the roof joist
B' ird' i na lban Higher than the corn-stack frame
Bhonaid a bh' aig Dmhnall Bn Donald Ban's bonnet
Ann an Bothalam na tmh Is to be found in Bothalam
Bha i uiread ris an sprr It was as high as the roof joist
B' ird' i na lban Higher than the corn-stack frame
   
Hg air a' bhonaid mhir Celebrate the great bonnet
Cuiribh oirre 's leigibh leatha Add to it, leave it alone
Tuilleadh air a' bhonaid eile More on the other bonnet
Chan eil leth gu ler oirre There's not half enough on it
Hg air a' bhonaid mhir Celebrate the great bonnet
Cuiribh oirre 's leigibh leatha Add to it, leave it alone
Tuilleadh air a' bhonaid eile More on the other bonnet
Chan eil leth gu ler oirre There's not half enough on it
   
Bhonaid a bh' aig Dmhnall Bn Donald Ban's bonnet
Ann an Bothalam na tmh Is to be found in Bothalam
Bha i uiread ris an sprr It was as high as the roof joist
B' ird' i na lban Higher than the corn-stack frame
Bhonaid a bh' aig Dmhnall Bn Donald Ban's bonnet
Ann an Bothalam na tmh Is to be found in Bothalam
Bha i uiread ris an sprr It was as high as the roof joist
B' ird' i na lban Higher than the corn-stack frame
   
Hg air a' bhonaid mhir Celebrate the great bonnet
Cuiribh oirre 's leigibh leatha Add to it, leave it alone
Tuilleadh air a' bhonaid eile More on the other bonnet
Chan eil leth gu ler oirre There's not half enough on it
Hg air a' bhonaid mhir Celebrate the great bonnet
Cuiribh oirre 's leigibh leatha Add to it, leave it alone
Tuilleadh air a' bhonaid eile More on the other bonnet
Chan eil leth gu ler oirre There's not half enough on it
   
Bhonaid a bh' aig Dmhnall Bn Donald Ban's bonnet
Ann an Bothalam na tmh Is to be found in Bothalam
Bha i uiread ris an sprr It was as high as the roof joist
B' ird' i na lban Higher than the corn-stack frame
Bhonaid a bh' aig Dmhnall Bn Donald Ban's bonnet
Ann an Bothalam na tmh Is to be found in Bothalam
Bha i uiread ris an sprr It was as high as the roof joist
B' ird' i na lban Higher than the corn-stack frame
   
Da thbh air an fharaidh Two spoon-nets in the loft
Tha rud shos anns a charaidh There's something in the fish-trap
Da thbh air an fharaidh Two spoon-nets in the loft
Tha rud aig an fhaoileig The seagull has a catch
Da thbh air an fharaidh Two spoon-nets in the loft
Tha rud shos anns a charaidh There's something in the fish-trap
Da thbh air an fharaidh Two spoon-nets in the loft
Tha rud aig an fhaoileig The seagull has a catch
   
Ged tha mi gun rud agam Although I'm empty-handed
Tha rud shos anns a' charaidh There's something in the fish-trap
Ged tha mi gun rud agam Although I'm empty-handed
Tha rud aig an fhaoileig The seagull has a catch
Ged tha mi gun rud agam Although I'm empty-handed
Tha rud shos anns a' charaidh There's something in the fish-trap
Ged tha mi gun rud agam Although I'm empty-handed
Tha rud aig an fhaoileig The seagull has a catch
   
Da thbh air an fharaidh Two spoon-nets in the loft
Tha rud shos anns a charaidh There's something in the fish-trap
Da thbh air an fharaidh Two spoon-nets in the loft
Tha rud aig an fhaoileig The seagull has a catch
Da thbh air an fharaidh Two spoon-nets in the loft
Tha rud shos anns a charaidh There's something in the fish-trap
Da thbh air an fharaidh Two spoon-nets in the loft
Tha rud aig an fhaoileig The seagull has a catch
   
Ged tha mi gun rud agam Although I'm empty-handed
Tha rud shos anns a' charaidh There's something in the fish-trap
Ged tha mi gun rud agam Although I'm empty-handed
Tha rud aig an fhaoileig The seagull has a catch
Ged tha mi gun rud agam Although I'm empty-handed
Tha rud shos anns a' charaidh There's something in the fish-trap
Ged tha mi gun rud agam Although I'm empty-handed
Tha rud aig an fhaoileig The seagull has a catch
   
O hg air a' bhonaid mhir Oh celebrate the great bonnet
Cuiribh oirre 's leigibh leatha Add to it, leave it alone
Tuilleadh air a' bhonaid eile More on the other bonnet
Chan eil leth gu ler oirre There's not half enough on it
Hg air a' bhonaid mhir Celebrate the great bonnet
Cuiribh oirre 's leigibh leatha Add to it, leave it alone
Tuilleadh air a' bhonaid eile More on the other bonnet
Chan eil leth gu ler oirre There's not half enough on it
   
Bhonaid a bh' aig Dmhnall Bn Donald Ban's bonnet
Ann an Bothalam na tmh Is to be found in Bothalam
Bha i uiread ris an sprr It was as high as the roof joist
B' ird' i na lban Higher than the corn-stack frame
Bhonaid a bh' aig Dmhnall Bn Donald Ban's bonnet
Ann an Bothalam na tmh Is to be found in Bothalam
Bha i uiread ris an sprr It was as high as the roof joist
B' ird' i na lban Higher than the corn-stack frame
   
Hg air a' bhonaid mhir Celebrate the great bonnet
Cuiribh oirre 's leigibh leatha Add to it, leave it alone
Tuilleadh air a' bhonaid eile More on the other bonnet
Chan eil leth gu ler oirre There's not half enough on it
Hg air a' bhonaid mhir Celebrate the great bonnet
Cuiribh oirre 's leigibh leatha Add to it, leave it alone
Tuilleadh air a' bhonaid eile More on the other bonnet
Chan eil leth gu ler oirre There's not half enough on it
   
Bhonaid a bh' aig Dmhnall Bn Donald Ban's bonnet
Ann an Bothalam na tmh Is to be found in Bothalam
Bha i uiread ris an sprr It was as high as the roof joist
B' ird' i na lban Higher than the corn-stack frame
Bhonaid a bh' aig Dmhnall Bn Donald Ban's bonnet
Ann an Bothalam na tmh Is to be found in Bothalam
Bha i uiread ris an sprr It was as high as the roof joist
B' ird' i na lban Higher than the corn-stack frame
   
B' ird' i na lban Higher than the corn-stack frame