Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Cliar > Cliar

   
Cliar Cliar
(2000)
   
Tracks: 1. Cl˛ Mhic Ille Mhýcheil & Blue Bonnets
2. A Fhleasgaich Oig As Ceanalta
3. The DTs Set
4. Mo Chailin Dýleas Donn
5. Puirt A Beul
6. D˛mhnall Nan D˛mhnall
7. The Nameless Clan
8. Cumha Coire Cheathaich
9. Bha Mo Leannan Ann
10. The Para Handy Set
11. GhrÓidh An Tig Thu?
12. The Harpie Set
13. 'S Truagh Nach D' Rugadh Dall Mi