Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Capercaillie > Glenfinnan > Smuladh Mi's Mi Air Maineol

   
Glenfinnan Smuladh Mi's Mi Air Maineol
   
Credits: Traditional; arranged by Capercaillie
   
Appears On: Glenfinnan
   
Language: Gàidhlig (Scottish Gaelic)
   
Other Versions: "'S Muladach Mi 'S Mi Air M'aineoil" on Talitha MacKenzie's album Sólas
"S Muladach Mi" on Mouth Music's album Blue Door Green Sea
   

Lyrics: English Translation:
   
'S muladach mi's mi air maineol I am sad in exile
Hi ri ri ri a bho Hi ri ri ri a bho
'S eisleanach mi's a chluain rainich Distressed standing on the bracken plain
Ho ro ho ao ri ho huri bhi iu ho ro ho Ho ro ho ao ri ho huri bhi iu ho ro ho
Huri bhi iu ho ro ho Huri bhi iu ho ro ho
   
'S eisleanach mi's a chluain rainich Distressed standing on the bracken plain
Hi ri ri ri a bho Hi ri ri ri a bho
Coimhead bhuam air cuan na Hearadh Looking across the Sound of Harris
Ho ro ho ao ri ho huri bhi iu ho ro ho Ho ro ho ao ri ho huri bhi iu ho ro ho
Huri bhi iu ho ro ho Huri bhi iu ho ro ho
   
Coimhead bhuam air cuan na Hearadh Looking across the Sound of Harris
Hi ri ri ri a bho Hi ri ri ri a bho
'S nach fhaic mi tighinn mo leannan I do not see my sweetheart
Ho ro ho ao ri ho huri bhi iu ho ro ho Ho ro ho ao ri ho huri bhi iu ho ro ho
Huri bhi iu ho ro ho Huri bhi iu ho ro ho
   
'S nach fhaic mi tighinn mo leannan I do not see my sweetheart
Hi ri ri ri a bho Hi ri ri ri a bho
Geugaire fionn foghaintidh fearail A fair, brave, handsome stripling
Ho ro ho ao ri ho huri bhi iu ho ro ho Ho ro ho ao ri ho huri bhi iu ho ro ho
Huri bhi iu ho ro ho Huri bhi iu ho ro ho
   
Geugaire fionn foghaintidh fearail A fair, brave, handsome stripling
Hi ri ri ri a bho Hi ri ri ri a bho
Suil ghorm 's an aodann nach greannach He has blue eyes in a smooth-skinned face
Ho ro ho ao ri ho huri bhi iu ho ro ho Ho ro ho ao ri ho huri bhi iu ho ro ho
Huri bhi iu ho ro ho Huri bhi iu ho ro ho
   
Suil ghorm 's an aodann nach greannach He has blue eyes in a smooth-skinned face
Hi ri ri ri a bho Hi ri ri ri a bho
Mala chaol gun chaochladh seallaidh A smooth forehead that is never furrowed
Ho ro ho ao ri ho huri bhi iu ho ro ho Ho ro ho ao ri ho huri bhi iu ho ro ho
Huri bhi iu ho ro ho Huri bhi iu ho ro ho