Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Capercaillie > To The Moon > Níl Sí I nGrá

   
To The Moon Níl Sí I nGrá
   
Credits: Manus Lunny
   
Appears On: To The Moon; Dusk Till Dawn; Live In Concert
   
Language: Gaeilge (Irish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Níl sé ach anuraidh o phós mé It was only last year I got married
Is ní fada liom lá na bliain The day of the year is not far from me
Níl dúil i n'áthas nó i gceol agam There's no desire in fun or song for me
Nó aon spórt a bhfaca mé riamh Nor any sport I haven't seen before
   
De luain a rinneadh an cleamhnas On a monday I was married
Sin bliain is an oiche aréir Last night it was a year ago
Agus pairt mhór de m'amhlas And a big part of my harm
Se droch-chomairle mo mhuintir féin Is the bad advice of my own family
   
Níl sí i ngrá, níl sí i ngrá She's not in love, she's not in love
Níl sí i ngrá, níl sí i ngrá She's not in love, she's not in love
   
Ach anois táimse sásta But now I am happy
Is níl fuath agam im chroí And I have no hatred in my heart
Mar an cleas seo a rinneadh ar m'aigne For this trick that was played on my mind
Tá sé imithe leis an gceo Is gone like the morning mist
   
Níl sí i ngrá, níl sí i ngrá... She's not in love, she's not in love...