Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Téada > Give Us A Penny And Let Us Be Gone > Bríd Thomáis Mhurchadha

   
Give Us A Penny And Let Us Be Gone Bríd Thomáis Mhurchadha
   
Credits: Traditional; arranged by Téada
   
Appears On: Give Us A Penny And Let Us Be Gone
   
Language: Gaeilge (Irish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
'S, a Bhideach na gcarad Oh little one, my friend
Tuig feasta nach súgradh é Understand it's no fun
Ó thug mo chroí gean duit Since my heart gave affection to you
Ar mhalairt ná diúltaigh mé In exchange, don't refuse me
Má shíl tú mé 'mhealladh If you thought to woo me
Le bladar deas ciúin do bhéil With the quiet sweet talk of your mouth
Ach go dtug mise gean duit But that I gave affection to you
Seachas cailíní deas an tsaoil Rather than all the lovely girls in the world
   
'S, a Bhríd Thomáis Mhurcha And, Bríd Thomáis Mhurcha
Molaimse an barr leat féin I praise you to the heights
Ar ghile, ar fhinne In brightness, in fairness
Ar dheise 'gus áille méin In bestness and lovely demeanor
Tá a cúilín deas triop'llach Her mane is lovely and shapely
'S í fite mar thrilseán óir And woven like something gold
'S an té a bheadh gan amharc And he who is without sight
Go dtabharfadh sé soilse dó It would give light to him
   
Rachad go Gaillimh I would go to Galway
Go gceannaí mé gairdín úll And buy an orchard
Loingeas ar farraig' le haghaidh A fleet on the sea
Bheith a' déanamh spóirt So as to be making sport
'Filleadh ó Shligeach dom To return from Sligo
'Gus leid bheag 'fháil do m'chomhair And an opportunity to find in front of me
'S ní chónóinn fá bhealach And I would not tarry along the way
Go mblaisfinn de phóg mo stóir Until I tasted the kiss of my darling
   
Má bhí mise folamh If I was empty
Dar m'fhocal, ba mhór a' scéal Upon my word, a big story it would be
Is a liachtaí bean deas And __ lovely woman
A thug taitneamh do ghlór mo bhéil Who gave joy to the sound of my voice
Dá mbeadh sé 'g cur seaca If it was frosty
'G cur sneachta i ngach ceard den spéir Snowing in every part of the sky
Ach tusa a bheith i m'aice But you to be beside me
Ní aireoinnse buaireamh an tsaoil I would not feel the sorrow of life
   
'S, a Aonmhac Mhuire Oh only Son of Mary
'Chuir an cuileann tríd a' bhféar a' fás The __ went through the growing grass
Nach mise an trua Mhuire Isn't it my sorrow, oh Mary
'S mé a' caill' lúth na ngéag le grá? That I lost the energy in my limbs through love?
Ach má tá sé 'nár gcinniúint But if it's our destiny
Nach féidir dúinn a chéile 'fháil That we cannot have each other
Bíodh tusa 'do choinneal Be you keeping yourself
'S beidh mise i m'fhéileacán And I will become gay