Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Tannas > R-R > Caillte A Chaoidh

   
R-R Caillte A Chaoidh
   
Credits: Fred Morrison; lyrics by Doreen MacKay
   
Appears On: R-R
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Cho aosd' ri tde oro As old as time oro
Eilean cmhnard oro This rustic isle oro
Sluagh priseil oro A proud people oro
Ln gu ln oro Though the generations oro
   
Sist: Chorus:
Ho hi ri oro Ho hi ri oro
Ho ro u bha hoireann oro Ho ro u bha hoireann oro
Ho hi ri oro Ho hi ri oro
Ho ro bha hoireann oro Ho ro bha hoireann oro
   
Air an oir oro On the edge oro
Toidhlaig nduir oro This gem of nature oro
Oighreachd phrseil oro A priceless inheritance oro
Eilean na Hearadh oro The Isle of Harris oro
   
(Sist 2x) (Chorus 2x)
   
Airgead 's neart oro Power and money oro
Teachd air adhart oro Progress oro
Dol a dhth oro Destruction oro
Millte a chaoidh oro Destroyed forever oro
   
(Sist) (Chorus)
   
Caillte a chaoidh oro Lost forever oro
Caillte a chaoidh oro Lost forever oro
Caillte a chaoidh oro Lost forever oro
Caillte a chaoidh oro Lost forever oro