Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Michael McGoldrick > Fused > Buain Na Choirce

   
Fused Buain Na Choirce
   
Credits: Traditional; arranged by Karen Matheson, Donald Shaw & Michael McGoldrick
   
Appears On: Fused
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   
Other Versions: "Buain A Choirce" on Fiona Mackenzie & Arthur Cormack's album Seinn! O Ho Ro Seinn!
"Buain A'Choirce" on Sleas' album Play On Light
   

Lyrics: English Translation:
   
Latha dhomh 's mi buain a' choirce One day I was reaping oats
Gherr mi beum 's cha robh e socair I made a cut that was not easy
   
Sist: Chorus (after each verse):
H r na hoir ri ri H r na hoir ri ri
Hi ri ri ri h r ile Hi ri ri ri h r ile
H r na hoir ri ri H r na hoir ri ri
   
Gherr mi beum 's cha robh e socair I made a cut that was not easy
Shuidh mi air uachdair a'ghoirtein I sat at the top of the field
   
Shuidh mi air uachdair a'ghoirtein I sat at the top of the field
Dh'fheuch am faicinn fear do choltais Trying to see someone like you
   
Dh'fheuch am faicinn fear do choltais Trying to see someone like you
Fear 'chil duinn 's nan gruaidhean dosrach A brown-haired man with a fair face
   
Fhaoilinn bhig a shnamhas an caolas Oh little seagull who swims the straights
Beir mo shoraidh bhuam gu'm leannain Take my greeting to my love