Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Maggie MacInnes > Cairistiona

   
Cairistiona Cairistiona
(1984)
   
Tracks: 1. The Dairyman's Daughter/I Bhi A Ta/Ruidhle Mo Nighean Donn
2. Fath Mo Mhulaid A Bhith Ann
3. Lovely Annie
4. The Parting/The Little Cascade
5. The Burning Of Auchindoun
6. Lachlann Dubh
7. Faca Sibh Raghail Na Ailein/Making For The Shore
8. Cairistiona