Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Kathleen MacInnes > g-Mhadainn Shamhraidh > Bha Mise Raoir Air An irigh

   
g-Mhadainn Shamhraidh Bha Mise Raoir Air An irigh
   
Credits: Traditional; arranged by Kathleen MacInnes & Iain MacDonald
   
Appears On: g-Mhadainn Shamhraidh
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
H oireann o h oireann o H oireann o h oireann o
   
Bha mise raoir air an irigh Last night I was on the shieling
H oireann o h oireann o H oireann o h oireann o
Cha b' ann ri aighear a bha mi My time was not spent in jollity
Hi o ileadh ho hoireann o Hi o ileadh ho hoireann o
   
Cha b' ann ri aighear a bha mi My time was not spent in jollity
H oireann o h oireann o H oireann o h oireann o
Ach a' smaointinn ortsa, ghridhein But thinking of you, my darling
Hi o ileadh ho hoireann o Hi o ileadh ho hoireann o
   
Ach a' smaointinn ortsa, ghridhein But thinking of you, my darling
H oireann o h oireann o H oireann o h oireann o
'N dil nach cumadh am muir-ln thu Sure that high tide would not keep you
Hi o ileadh ho hoireann o Hi o ileadh ho hoireann o
   
'N dil nach cumadh am muir-ln thu Sure that high tide would not keep you
H oireann o h oireann o H oireann o h oireann o
Nach cumadh lonadh no trghadh Neither flowing or ebbing
Hi o ileadh ho hoireann o Hi o ileadh ho hoireann o
   
Nach cumadh lonadh no trghadh Neither flowing or ebbing
H oireann o h oireann o H oireann o h oireann o
Nach m chumadh an t bhn thu Nor that fair-haired one would keep you
Hi o ileadh ho hoireann o Hi o ileadh ho hoireann o
   
Nach m chumadh an t bhn thu Nor that fair-haired one would keep you
H oireann o h oireann o H oireann o h oireann o
Dh'aindeoin a cuid chruidh na phrisich Despite her cattle and wealth
Hi o ileadh ho hoireann o Hi o ileadh ho hoireann o
   
H oireann o h oireann o H oireann o h oireann o
   
Bha mi raoir air irigh luachrach Last night I was at the rushy shieling
H oireann o h oireann o H oireann o h oireann o
Dh'fhairich mi crith, cha bu chrith fhuachd i I shivered, it wasn't the cold
Hi o ileadh ho hoireann o Hi o ileadh ho hoireann o
   
Dh'fhairich mi crith, cha bu chrith fhuachd i I shivered, it wasn't the cold
H oireann o h oireann o H oireann o h oireann o
Dh'fhairich mi fear, limh a b' fhuaire I sensed a man with cold hands
Hi o ileadh ho hoireann o Hi o ileadh ho hoireann o
   
Dh'fhairich mi fear, limh a b' fhuaire I sensed a man with cold hands
H oireann o h oireann o H oireann o h oireann o
Cradh a chuid airm 'n taobh shuas dhom Placing his armor a little up from me
Hi o ileadh ho hoireann o Hi o ileadh ho hoireann o
   
Cradh a chuid airm 'n taobh shuas dhom Placing his armor a little up from me
H oireann o h oireann o H oireann o h oireann o
Sgaoileadh a bhreacain mum uachdar Spreading his plaid over me
Hi o ileadh ho hoireann o Hi o ileadh ho hoireann o
   
Sgaoileadh a bhreacain mum uachdar Spreading his plaid over me
H oireann o h oireann o H oireann o h oireann o
Dh'aithnich mi nach b' e mo luaidh e I knew he wasn't my love
Hi o ileadh ho hoireann o Hi o ileadh ho hoireann o
   
Dh'aithnich mi nach b' e mo luaidh e I knew he wasn't my love
H oireann o h oireann o H oireann o h oireann o
Bhuail mi sad air, shrad mi bhuam e A karate chop sent him flying
Hi o ileadh ho hoireann o Hi o ileadh ho hoireann o
   
Bhuail mi sad air, shrad mi bhuam e A karate chop sent him flying
H oireann o h oireann o H oireann o h oireann o
'S thug cl a chinn lag san luachair The back of his head made a dent in the rushes
Hi o ileadh ho hoireann o Hi o ileadh ho hoireann o
   
H oireann o h oireann o H oireann o h oireann o