Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Kíla > Tóg É Go Bog É > Leanfaidh Mé

   
Tóg É Go Bog É Leanfaidh Mé
   
Credits: Rónán Ó Snodaigh
   
Appears On: Tóg É Go Bog É
   
Language: Gaeilge (Irish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Fiú má chothaítear fadhb Even if there is a problem
Leanfaidh mé ar aghaidh I'll keep going
Fiú má chothaítear fadhb Even if there is a problem
Leigheasófar é It'll be cured
Fiú má chothaítear fadhb Even if there is a problem
Leanfaidh mé ar aghaidh I'll keep going
Fiú má chothaítear fadhb Even if there is a problem
Ní deireadh an domhan é It's not the end of the world
Fiú má chothaítear fadhb Even if there is a problem
Leanfaidh mé ar aghaidh I'll keep going
Fiú má chothaítear fadhb Even if there is a problem
   
Leanfaidh mé... I'll keep going...
   
Nó ní dhéanfaidh siad riamh cosc a chur ar mo bhróga They'll never put a stop to my boots
Nó ní dhéanfaidh siad riamh cosc a chur ar mo chosa They'll never put a stop to my coat
Nó ní dhéanfaidh siad riamh cosc a chur ar mo threo They'll never put a stop to my way
   
Leanfaidh mé I'll keep going
Mar go bhfuil mé fós beo Because I'm still alive
Leanfaidh mé I'll keep going
Mar go bhfuil mo shaol le caitheamh agam Because I have my life to live
Leanfaidh mé I'll keep going
Mar go bhfuil mé fós beo Because I'm still alive
Leanfaidh mé I'll keep going
Mar go bhfuil sé ar mo chumas agam Because I am able to
Leanfaidh mé I'll keep going
Mar go bhfuil mé fós beo Because I'm still alive
Leanfaidh mé I'll keep going
Mar gur b'shin an modh ab'fhearr a oireann dom Because it's the mode that suits me most
Leanfaidh mé I'll keep going
Mar go bhfuil mé fós beo Because I'm still alive
Leanfaidh mé I'll keep going
Le pé rud é atá le déanamh agam With whatever it is I have to do
Leanfaidh mé I'll keep going
Mar go bhfuil mé fós beo Because I'm still alive
Leanfaidh mé I'll keep going
Mar gur b'shin an treo a bhraithim ionam Because that's the way I feel inside
Leanfaidh mé I'll keep going
Mar go bhfuil mé fós beo Because I'm still alive
Leanfaidh mé I'll keep going
Mar a leanann mo chroí ag buaileadh liom As my heart keeps beating with me
Leanfaidh mé I'll keep going
Mar go bhfuil mé fós beo Because I'm still alive
Leanfaidh mé I'll keep going
Ar an luas a ritheann liom ag an am At my pace in my own time
Leanfaidh mé I'll keep going
Mar go bhfuil mé fós beo Because I'm still alive
Leanfaidh mé I'll keep going
Fiú más rud é nach mbíonn fhios mo shlí agam Even if I don't know my way
   
Tá saol agam, tá súil agam I have a life, I have an eye
Tá rogha agam, tá rún agam I have a choice, I have a secret
Tá bád agam, tá cuan agam I have a boat, I have a bay
Tá tonn ar an trá There is a wave on the shore
Tá scéal agam, tá siúl agam I have a story, I have a walk
Tá deis agam, tá duais agam I have a chance, I have a gift
Tá cás agam, tá cúis agam I have a case, I have a reason
Tá fonn ar mo ghrá My love desires
   
Fiú má chothaítear fadhb... Even if there is a problem...
   
Nó ní dhéanfaidh siad riamh cosc a chur ar mo anam They'll never put a stop to my soul