Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Kíla > Lemonade & Buns > An Tiománaí

   
Lemonade & Buns An Tiománaí
   
Credits: Eoin Dillon & Lance Hogan; lyrics by Rónán Ó Snodaigh
   
Appears On: Lemonade & Buns
   
Language: Gaeilge (Irish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Buailfidh tú le daoine You will meet with people
'Dhéanfaidh iarracht tú a dhíruí Who will try to direct you
Treo amháin gan oíche One way has no night
Agus treo eile gan lá The other has no day
Buailfidh tú le daoine You will meet with people
'Dheanfaidh iarracht do threo a rialú Who will try to rule your way
Slí amháin le meallach One with persuasion
Agus slí eile le crá Another with torment
Tá do mheáchan fhéin le iompar You've your own weight to lift
Do bhóthair fhéin le tógáil Your own road to travel
Tusa do anam do chorp 's do aigne You, your soul, your body and your mind
'S má thuigeann tú gur beo tú If you understand that you're alive
Ná scar le sin go héasca Don't let that go too easily
Mar ins an deireadh thiar thall Because at the end of the day
Is tú fhéin an tiomanaí You are the driver
   
Ó tiocfaidh am A time will come
Ina scoilteann an bóthar When the road splits in two
Cas amháin ar chlé One to the left turn
Agus cas eile ar dheis And one to the right turn
Ó tiocfaidh am A time will come
Ina mbeidh ortsa roghnú When you'll have to choose
Idir cas amhán ar chlé Between either left turn
Agus cas eile ar dheis And right turn
Nuair a thagann sé bí réidh dhó And when that time comes, be ready
Bí cinnte de do fhreagra Be sure of your choice
Ná seas sinn uaidh Don't stand back
Díreach ar aghaidh, pé slí a thógann tú Go directly ahead, whichever way you choose
Tóg é gan amhras Do it without doubt
Mar ins an deireadh thiar thall Because at the end of the day
Is tú fhéin an tiomanaí You are the driver
   
'S beidh dóchas i chuile éirí na gréine And there is hope in every rising sun
Ó ach é a roinnt, ó ach é a roinnt Oh but to share it, oh but to share
Dóchas i chuile casadh sa bóthar And there is hope in every turn on the road
Ó ach é a roinnt, ó ach é a roinnt Oh but to share it, oh but to share
Dóchas i chuile gloine glan uisce And there is hope in every clean glass of water
Ó ach é a roinnt, ó ach é a roinnt Oh but to share it, oh but to share
Dóchas i chuile buille croíthe And there is hope in every heartbeat
Ó ach é a roinnt, ó ach é a roinnt Oh but to share it, oh but to share
   
'S'abair cad a dhéanfaimid ag So tell what will be
Snámh in aghaidh na taoide? Swimming against the tide?
Is féidir leat snámh leis You can swim with it
Nó leannacht ina aghaidh Or against it
Abair cad a dhéanfaimid ag So tell what will we
Rith in aghaidh na gaoithe? Do running against the wind?
Is feidir rith leis You can run with it
Nó rith leat ina hagaidh Or against it
Tá do thríú rogha féin ann There is a third option
Fosca ó na gaoithe, bád ins an fharraige Shelter from the wind, a boat in the sea
Agus eitilt sa spéir Fly in the sky
Cuir fás ar cúpla síolta Grow a few seeds
Agus tuigfidh tú gur fiór é And you'll understand it to be true
Mar ins an deireadh thiar thall That at the end of the day
Is do chroí do chuid comhairle Your heart is your master