Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Aoife Ferry > Aoife > Cailín A' tSléibhe Ruaidh

   
Aoife Cailín A' tSléibhe Ruaidh
   
Credits: Traditional; arranged by Aoife Ní Fhearraigh, Máire Brennan & Denis Woods
   
Appears On: Aoife
   
Language: Gaeilge (Irish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
'gCluin sibh mise 'bhuachaillí Are you listening to me, lads
An méid agaibh 'tá libh féin Who are alone?
Suígí thart fán tinidh anseo Sit around this bonfire
Go n-insí mé mo scéal And I'll tell you my story
Bhí buachaill ar a' bhaile seo I lived in these lands
'Bhí súgach aerach suairc A happy and carefree boy
Agus tháinig sé 'dhénamh cleamhnais But I was engaged to marry
Le cailín a' tsléibhe ruaidh With the girl from the reddish moor
   
A spéirbhean álainn aigeantach "Beautiful and intelligent woman
Ba deise méin is clú Of wonderful reputation
Bí 'teacht liom féin le dúscadh 'n lae Come with me tomorrow
Go bpóstar mé 'gus tú At the first hour and we'll be married
Bí 'teacht liom féin amárach Come with me tomorrow
'S ná bíodh ort brón ná gruaim And don't be sad
Is cuirfidh mé gúna síoda ort As I'll put on you a silk dress
A chailín a' tsléibhe ruaidh Girl from the reddish moor"
   
Níorbh fhios don streabhóg ghiodalaigh The very frivolous girl
Cad é ba chóir di 'rá Didn't know how to answer
Ach a' dealramh 'bhí ina súile But the shine in her eyes
Den oíche go ndéanfadh lá Turned the night into day
A rún mo chroí 'nois díbir thusa "Now look, my dear
Mearadh 'n ghrá seo uait Don't have any amorous illusions
Nó is rún liom fanacht díomhain seal As I want to be only a season
Ar mhalaí a' tsléibhe ruaidh On the boundary of the reddish moor"
   
A mhaidhdean mhaiseach mharánta "Oh my lovely
Cad é seo 'tá tú 'rá What is it that I hear you saying?
Dearc síos a' gleann faoi bhuach na mbeann Look at the ravine there below the valleys
Is breathnaigh mo chuid barr And look at my farming
Tá togha na bhfear 'sna mbeathach agam I have the best laborers
Ag obair ann go cruaidh Working for me
'S tá stór is maoin go leor agam And all that I have will be yours
Do chailín a' tsléibhe ruaidh Girl from the reddish moor"
   
Má tá stór is maoin go leor agat "Even if you have many riches
Ní domhsa is fearrde é That doesn't matter to me
Nó deirtear liom go n-ólfá thusa As they say that you would drink
Maoin a' tsaoil go léir The riches of all the world
'Do shuí suas 'dtigh an óstaí Spending the night in the tavern
'Do dhrabhlás bhocht gan chéill Completely drunk
Ar feadh na hoích' ag ól 's a' gabháil And drinking until
'Na bhaile le bánú 'n lae You return home at dawn"
   
Más fear mé 'tá 'g ól, a chailín chóir "Well if I am a drink, girl
Ní ólaim ach mo chuid féin I can pay well for it
Chan tú 'tá 'g íoc ar son na dí You won't be the one to pay me for it
Níl agat pingin mar spré Without a penny of dowry
Is anois ná síl go bhfuil mo chroí And don't think that my heart
Bocht briste de do chumhaidh Will break of sadness
Nó fágaim thú mar fuair mé thú As I'll leave you where I found you
Ar mhalaí a' tsléibhe ruaidh On the boundary of the reddish moor"