Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Aoife Ferry > Aoife > Cailín Na Gruaige Báine

   
Aoife Cailín Na Gruaige Báine
   
Credits: Traditional; arranged by Aoife Ní Fhearraigh, Máire Brennan & Denis Woods
   
Appears On: Aoife
   
Language: Gaeilge (Irish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Is uaigneach mo shaol My life is, unfortunately
Go gruama faraoir Solitary and dark
'Mo thruaill bhocht gan siamsa 'tá mé I'm only a poor man lacking fun
'S is brónach a bhím Sad and lonely
Gan suaimhneas na hoích' I spend my nights
Go buartha lag cloíte cráite Weakness and grief have overcome me
   
'Sí 'n stuabhean gheal That stunning woman
Chaoin a rinne gual de mo chroí Turned my heart to coal
'S níl suairceas a choíce i ndán domh And happiness will evade me forever
Ó luadh liom mar mhnaoi Being still very young
Go luath 'dtús mo shaoil I remained paired up
Mo chailín na gruaige báine With the fair-haired girl
   
'S í bláth bán na gcraobh í She's the white flower on the tree
Thug barr ar gach scéimh The most beautiful of all
Le háilleacht le méid 's le breáchta The most lovely of all of creation
'Sí d'fhág mé faoi léan And she's left me suffering
'Sí chráigh mé gan bhréig Totally devastated
'Gus tá 'fhios ag Mac Dé mo chás-sa And the Son of God understands my situation
   
Dá bhfhaighinnse mo rogha If it depended on me
Ó b'ansa liom é How I would love
Bheith ar láimh leis a' speirbhean álainn To be next to that beautiful woman
'S ní náire ar bith liom é It wouldn't be unworthy
'S í grá geal mo chléibh Since she's the one my heart desires
Mo chailín na gruaige báine My fair-haired girl
   
Dá dtigeadh sí aris If she came again
Ar cuairt chun mo thí To visit my house
Nach mise bheadh aoibhiúil sásta How happy and smiling I would feel
'S níl áit ar bith dár mhian léi Wherever she liked
Nach mbainfinnse fúm I would live
Ach cead 'fháil mo shaol a chaitheamh léi As long as we could live together forever
   
Nach trua mise 'smaointiú I'm completely up in smoke
Go domhain in mo chroí Convinced in the end
Nach bhfeicim arís go brách í That I will never see her again
Taím buartha bocht faoi chian I'm heavy-hearted and sad
Is ní mhairfead beo bliain And I won't even live a year
Gan cailín na gruaige báine Without my fair-haired girl