Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Domhnaill Family > No Dowry > Colm Cille Na Féile

   
No Dowry Colm Cille Na Féile
   
Credits: Traditional; arranged by Maighread Ní Dhomhnaill, Mícheál Ó Domhnaill & Dónal Lunny
   
Appears On: No Dowry
   
Language: Gaeilge (Irish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Ó is mo chairde gaoil gur thréig mé I left my friends and relations
Mar gheall ar mhnaoi is ní bhfuair mé í Because of a woman, and I didn't find her
Is d'imigh sí mar éan bheag And she went off like a little bird
Faoi bharra na gcraobh In the tops of the branches
Mar bhí seabhac na coille léithe As if the hawk of the woods was after her
Sionnach mór Bhinn Éadain Or the great fox of Howth
Roilleach faoi na sléibhte The oyster-catcher in the mountains
An naosc is an chearc fhraoigh The snipe and the moorhen
   
Málainn, Cúl Iomra Malin, Cúil Iomra
Sliabh Gabhra gur shiúil mé I walked through Sliabh Gabhra
D'ansacht ní bhfuair mé And I didn't find the beloved one
Is mo shúile gur dhall And my eyes were blinded
Go ndeachaigh mé go múrtha an teampaill Until I went to the walls of the church
Is as sin siar go Laighnibh And from there westward to Leinster
Go haonach mór Bhinn Éadain To the great fair of Howth
Is ní ann a bhí mo ghrá And my love wasn't there
   
Ach is é Colm Cille na féile But it was generous Colm Cille
A mhúscail as mo néal mé Who woke me from my slumber
Is a d'aithris domh cén taobh a raibh sí And told me where
An spéirbhean, ina luí This fair lady was lying
Tá sí i ngleanntán sléibhte She is in a mountain glen
A dtig duilliúr glas is eidheann ann Where green leaves and ivy grow
Bíonn fáras aici fhéin ann She is well set up there
I gconaí di gach am In her own abode
   
D'éirigh mé den léim sin I jumped up then
Is dhearc mé ar gach taobh domh And I looked all around me
Bhain mé díom m'éide I took off my clothes
Is mo chlaíomh le mo thaobh And my sword by my side
Is chuaigh mé go dtí an spéirbhean And I went to the fair lady
Gur phóg mé í ina léinidh And I kissed her in her shift
Is gur éirigh mo chroí chomh héadrom And my heart became light
Leis an eala ar an chraobh As the bird on the bough
   
Ach is é Colm Cille na féile But it was generous Colm Cille
A mhúscail as mo néal mé Who woke me from my slumber
Is a d'aithris domh cén taobh a raibh sí And told me where
An spéirbhean, ina luí This fair lady was lying
Tá sí i ngleanntán sléibhte She is in a mountain glen
A dtig duilliúr glas is eidheann ann Where green leaves and ivy grow
Bíonn fáras aici fhéin ann She is well set up there
I gconaí di gach am In her own abode
   
D'éirigh mé den léim sin I jumped up then
Is dhearc mé ar gach taobh domh And I looked all around me
Bhain mé díom m'éide I took off my clothes
Is mo chlaíomh le mo thaobh And my sword by my side
Is chuaigh mé go dtí an spéirbhean And I went to the fair lady
Gur phóg mé í ina léinidh And I kissed her in her shift
Is gur éirigh mo chroí chomh héadrom And my heart became light
Leis an eala ar an chraobh As the bird on the bough