Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Domhnaill Family > No Dowry > Amhrán Pheadar Breathnach

   
No Dowry Amhrán Pheadar Breathnach
   
Credits: Traditional; arranged by Maighread Ní Dhomhnaill & Dónal Lunny
   
Appears On: No Dowry
   
Language: Gaeilge (Irish Gaelic)
   
Other Versions: "Amhrán Pheadair Bhreathnaigh" on Altan's album Local Ground
   

Lyrics: English Translation:
   
Ó chuaigh mé seal tamaill ar cuairt Since I've been traveling
Gur bhreathnaigh mé uaim an spéir I have watched the sky
Ó thart fá na hoileáin de ruaig Chased 'round about the island
Mar eilit is cú ina diaidh Like a doe chased by a hound
Is é deireadh gach duine fán chuan And everyone around the harbor said
Nuair a tháinig mé anuas fán ché When I arrived at the quay
"Ó aithním go maigh ar do ghruaim "I can tell from your gloom
Gur fear thú a bhfuil tóir ina dhiaidh" That you're a man being chased"
   
Casadh domh cailín deas óg I met a nice young girl
Ach má casadh, is í labhair go géar But right away she spoke sharply
"Más fear thú a bhain dó mhnaoi óig "If you're the man who molested young women
Ní mholaim go mór do cheird I don't think much of your kind
Chonaic mé fear ar tír mór I saw a man on the mainland
Is é ag imeacht gan bhróig inné Wandering around barefoot yesterday
Is dóigh liom gur tusa an fear óg And I think that you're the young fellow
A bhfuiltear sa tóir ina dhiaidh" Who has someone chasing him"
   
D'fhreagair mé an ainnir dheas óg I answered the nice young girl
Mar ghlac sí go mór mo scéal So she understood my story well
"Atad thusa a' do mhagadh níos mó "Don't tease me anymore
Ná ní duine den tsórt sin mé As I'm not that kind of man
Ach druid thusa anall a mo chomhair But come over here in front of me
Agus stad de ghlór gan chéill And stop chattering that nonsense
Nó rachaidh mé os coinne mo shróin' Or I'll disappear in front of your face
Amach ar tír mór de léim" And go back to the mainland right now"
   
Nuair a thit muid chun tuirse is chun bróin When we got tired and depressed
Is é d'fhiafraíos den óigbhean chiúin I inquired of the quiet young woman
"Cá háit a bhfaighidh muid gloine le hól "Where can we get something to drink
A thógfas an brón seo dínn?" That will take this sadness from us?"
"Ó tá teach beag ar leataobh an róid "There's a little house on the side of the road
Agus coinníonn sé i gcónaí braon And there's always a drop kept there
Gabh thusa agus rappáil ar bord Go and rap on the board
Is ní dhiolfaidh do phócaí aon phingin" And you won't have to spend a penny"
   
Nuair a chuaigh muid isteach go tigh an óil When we went into the shebeen
Ó b'fhaiteach go leor muid suí We nervously sat down
Ar fhaitíos is go dtiocfadh an tóir For fear that we'd be found out
Is go mbainfí an óigbhean díom And the young woman taken from me
Nuair a fuair muid gach ní nar ba chóir When we found what we wanted
Dúirt mise gur chóir dúinn siúl I said we should take a walk
Ach sé dúirt sí, "Bí thusa a' ghabháil cheoil But she said, "Sing some songs
Is ní dhíolfaidh dó phócaí aon phingin" And it won't cost you a penny"
   
Ó ní raibh mé i bhfad ag gabháil cheoil Oh I wasn't singing for very long
Gur chruinnigh an t-aos óg chun tí When the young men came to the shebeen
Bhi gach duine is a juga ina dhorn Every one of them with a jug in his hand
Le comóradh a thabhairt don dís To accompany the two of us
Bhí biotáilte fairsing go leor There was plenty of drink to go around
Is gan mórán á ól sa tír Since not many folks in the countryside drink
Ach dá n-ólfainnse galún Uí Dhónaill But if I could drink a gallon of O'Donnell's
B'fhurasta mo scór a dhíol It would be easy to pay for my twenty drinks