Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Danú > When All Is Said And Done > An Cailín Deas Crúite Na mBó

   
When All Is Said And Done An Cailín Deas Crúite Na mBó
   
Credits: Traditional; arranged by Danú
   
Appears On: When All Is Said And Done
   
Language: Gaeilge (Irish Gaelic)
   
Other Versions: "The Pretty Maid" on Clannad's album Clannad
"Cailín Deas Crúite Na mBó" on Cathie Ryan's album Somewhere Along The Road
   

Lyrics: English Translation:
   
Tá bliain is níos mó agam ag éisteacht I am listening for more than a year
Le cogar doilíosach mo mheoin To my mind's melancholy whispering
Ó casadh liom gra gheal mo chléibhe Since I met the bright love of my heart
Tráthnóna beag déanach sa bhFómhar One evening late in autumn
Bhí an bhó bhainne cumhra ag géimeach The cow of the fragrant-smelling milk was lowing
Is na héanlaith go meidhreach le cheol And the birds were merry with song
Is ar bhruach an t-srutháin ar leath-thaobh díom And on the bank of the stream by my side
Bhí an cailín deas crúite na mbó Was the pretty milkmaid
   
Tá a súile mar lonradh na gréine Her eyes are like the shining sun
Ag scaipeadh tré spéarthaibh an cheoidh Dispersing the mist through the skies
Is is deirge a grua ná na caortha And her cheeks are redder than the rowan trees
Ar lasadh i measc craobha na gcnoc Alight among the branches on the hill
Tá a béilín níos milse ná sméartha Her mouth is sweeter than blackberries
Is is gile ná leamhnacht a snó And her complexion brighter than new milk
Níl óigbhean níos deise sa tsaol so There is not a lovelier young woman in the world
Ná an cailín deas crúite na mbó Than the pretty milkmaid
   
Dá bhfaighinnse árd Tiarnas na hÉireann If I were to receive High Lordship of Ireland
Éadacha, síoda is sróil Clothing of silk or satin
Dá bhfaighinnse an bhanríon is airde Or the highest queen that there is
Dá bhfuil ar an dtalamh so beo Alive in this world
Dá bhfaighinnse céad loingis mar spré dhom If I received a hundred ships as a dowry
Píoláidi, caisleáin is ór Palaces, castles and gold
Bfhearr liom bheith fán ar na sléibhte I would prefer to be wandering the hillsides
Lem chailín deas crúite na mbó With my pretty milkmaid
   
Muna bhfuil sé i ndán dom bheith in éineacht If it is not in store for me to be together
Leis an spéirbhean ró-dhílis úd fós With that too-faithful beauty as yet
Is daoirseach, dubhrónach mo shaolsa It is limited and sad my life will be
Gan suaimhneas, gan éifeacht, gan treo Without peace, without merit, without direction
Ní bheidh sólás im chroí ná im intinn There will be no consolation in my heart or my mind
Ná suaimhneas orm oíche ná ló I will have no rest by night or day
Nó bhfeice mé taobh liom óna muintir Until I see by my side from her people
Mo cailín deas crúite na mbó My pretty milkmaid