Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Clannad > Fuaim > Na Buachaillí Álainn

   
Fuaim Na Buachaillí Álainn
   
Credits: n/a
   
Appears On: Fuaim
   
Language: Gaeilge (Irish Gaelic)
   
Other Versions: "Na Buachailli Alainn" on Órla Fallon's album The Water Is Wide
   

Lyrics: English Translation:
   
Mo bheannacht le na buachaillí My blessing on the lads
A dimigh uain thar sáile Who left over the sea
Ach dfág siad culaith dheas orm But they left us nice clothes to wear
Le dhul amach De Domhnaigh To go out on a Sunday
Cóta mór go talamh A coat that stretched to the ground
Agus bheiste den tsíoda láidir And a blouse of strong silk
Bríste bhí san fhaisean Trousers that were in fashion
Agus bróga de'n leathar Spainneach And shoes of Spanish leather
   
Curfá: Chorus:
Oró na buachaillí Oh the lads
Na buachaillí bhí álainn The lads were beautiful
Oró na buachaillí Oh the lads
Na buachaillí bhí álainn The lads were beautiful
   
Nuair a tchímsa an fharraige garbh When I saw the rough sea
Ó sé mo chroí bíos cráite Oh my heart was broken
Ag smaoineadh ar na buachaillí Thinking about the lads
Mar bhíonn siad ins na bádaí As they are in the boats
Ach guím-sa Rí na nAingeal But I pray to the King of the Angels
Sé shorcúios na pláinéid That the planets settle down
'S go dtuga sé slán na buachaillí That they bring home the lads
Ar chontúirt a bheith báite Who are in danger of being drowned
   
(Curfá) (Chorus)
   
Fuair mé litir as Albain I got a letter from Scotland
'S ní raibh sé in mo shásamh It did not satify me
Gur pósadh na buachaillí That the lads had married
Ar chailíní na h-áite The girls of that place
Ach ní nár mhaith linn acu iad It's not that we wouldn't like them
Dá mbeadh siad inar sásamh If they satisfied us
Ach cailíní na n-oiléan But the girls of the island
'S iad an dream a bhfearr linn They're the ones we prefer
   
(Curfá 4x) (Chorus 4x)