Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Clannad > Dúlamán > Éirigh Suas A Stóirín

   
Dúlamán Éirigh Suas A Stóirín
   
Credits: n/a
   
Appears On: Dúlamán; Voices Of Celtic Women 1 (compilation)
   
Language: Gaeilge (Irish Gaelic)
   
Other Versions: "Éirigh Suas A Stóirín" on Moya Brennan's album Misty Eyed Adventures
"Éirigh Suas A Stóirín" on Karan Casey's album The Winds Begin To Sing
"Éirigh Suas A Stóirín" on Mairéad Ní Dhomhnaill's album Mairéad Ní Dhomhnaill
   

Lyrics: English Translation:
   
Éirigh suas a stóirín Rise up, my darling
Mura bfhuil tú do shuí If you're not up already
Foscail a' doras Open the door
Agus lig mise 'un tí And let me into the house
Ta buidéal im aice There's a bottle beside me
Bhéarfas deoch do mhnaoi an tí That'll give a drink to the woman of the house
A's tá súil 'gam nach ndiúltuigheann And I hope you don't
Tú mé fa do níon Refuse me your daughter
   
Nuair a é irighim amach ar maidin When I rise out in the morning
Agus dearcaim uaim siar And I look to the west
Is dearcaim ar a'bhaile And I look at the town
Ud a bhfuil agam le ghabhail ann That I have to go to
Tuiteann na deóra The tears fall
Na sróite liom sios In floods down
Agus gniomh se míle osna And I give a thousand sighs
A tá cosúil le cumhaidh That are like homesickness
   
I ngleanntain na coilleadh uagní In the glens of the lonely wood
Is lag bró nach a bim I am weak and sad
Ó Dhomnach go Domhnach From Sunday to Sunday
'S mé ag cathamh mo shaol As I spend my life
'Mé feitheamh gach trathnóna I look every evening to see
Ce shiúlúil 'na ród no cé thiocfadh 'n ti Who would walk on the road or come to the house
'S gan duine ar an domhan mhór And there's no one on the great earth
A thiocfadh 's thógfadh mo chroí Who would come and lift my heart
   
A Mháilí a chéadsearc Oh Molly, my first love
Na tréig thusa mé go brách Don't you ever abandon me
Nach bhfuil mé do dhiadh gach aon lá Am I not after you each and every day
Fa mhalaidh na n-ard? On the slopes of the hillock?
Is tú cruithneach ar mhná Éireann You are the wheat of all the women of Ireland
Is tú an péarla 'tá doiligh 'fháil You are the pearl that is difficult to get
Is dar mhionna mo bhéil ni bréag é And by the oath of my mouth, it is no lie
Go bhfuil mé leatsa i ngrá That I am in love with you
   
Éirigh suas a stóirín Rise up, my darling
Mura bfhuil tú do shuí If you're not up already
Foscail a' doras Open the door
Agus lig mise 'un tí And let me into the house
Ta buidéal im aice There's a bottle beside me
Bhéarfas deoch do mhnaoi an tí That'll give a drink to the woman of the house
A's tá súil 'gam nach ndiúltuigheann And I hope you don't
Tú mé fa do níon Refuse me your daughter