Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Clannad > Crann Ull > Cruscin Lán

   
Crann Ull Cruscin Lán
   
Credits: n/a
   
Appears On: Crann Ull
   
Language: Gaeilge (Irish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Nuair a gheobhas mé bás When I die
Na cuirigí faoi fhód mé Don't put me under the ground
Tabhair go tí 'n leanna mé Take me to the pub
'Gus cóirigí ar bórd mé And set me on the table
An áit a mbéidh mé 'g éisteacht le The place were I will hear
Na mugannaí dá mbualadh The tankers banging
Is gur binne liom naoi n-uaire é I'd prefer it for nine hours
Na ceol binn na cuaiche Than the soothing music of the cuckoo
'Gus líontar dúinn an crúiscín And the jug would be filled
Is bíodh sé lán And it would be full
   
Tá cailín ar an bhaile seo There is a girl in this town
Agus tá sí lách aereach And she is quite joyful
Tá sí lách geanamhail She is quite cheery
'Gus loinnir ar a héadán And there's a shine on her forehead
Mac-a-samhail chan fhaca mé I didn't see Mac-a-samhail
I mbaile nó i n-áthrach In town or anywhere
Ach an pamhsaí Neillí bhi But posey Nelly was
Ar thoin na loing a lathadh At the bottom of the ship
'Gus líontar dúinn an crúiscín And the jug would be filled
Is bíodh sé lán And it would be full
   
An dtiochfaidh tú, nó 'n bhfanfaidh tú Will you come, or will you stay?
Nó 'n dtiocfaidh tú a Dhómhnaill Or will you come, Donald?
An dtiochfaidh tú nó 'n bhfanfaidh tú Will you come, or will you stay?
Nó 'bhfúil dó dhóthan ólta? Or did you drink your share?
Tiocfaidh mé 's ní fhanfaidh mé I will come, and I won't stay
Is tá mo dhóthan ólta I have had my share to drink
Is beidh an cailín deas agam And I will have the pretty girl
Má glacann sí mo comhairle If she takes my advice
'Gus líontar dúinn an crúiscín And the jug would be filled
Is bíodh sé lán And it would be full
   
Is deas a' baile an baile seo This town is a nice town
Is deas an baile Cnáimhsí The town of Cnáimhsí is nice
Is deise an baile an baile seo This town is a better town
Na baile ar bith 'san áit seo Than any town in this place
Tá siad congar aifrinn ann They are whispering mass here
Muilinn agus ceardchan Mills and workshops
'S na mhéanar do 'n mhnaoi óig Isn't the young maid lucky
Beadh na cónaí ann ach ráithe To live here
Is líontar dúinn an crúiscín And the jug would be filled
Is biódh sé lán And it would be full