Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Clannad > Clannad 2 > Chuaigh Mé 'Na Rosann

   
Clannad 2 Chuaigh Mé 'Na Rosann
   
Credits: n/a
   
Appears On: Clannad 2
   
Language: Gaeilge (Irish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Chuaigh mé 'na Rosann ar cuairt I went on a visit to the roses
Gur bhreathnaigh me uaim an speir And looked towards the sky
Is thart fá na holeain ó thuaidh And around the northern islands
Mar eiht agus cu 'na diaidh Like a deer being followed by a dog
Se dearfadh gach duine fan chuan Everyone at the bay would say
O tharla mé nuas fán cheidh On seeing me down by the quay
"Nach maith a aithnim ar do ghruaim "I can see clearly by your sadness
Gur fear thú 'bhfuil an toir 'na dhiaidh" That you are a man being chased"
   
Casadh dom an ainnir dheas óg I met a beautiful young woman
Ach má casadh 'si a labhair go géar But she spoke sharply
"Más fear thú a bhaineas do mhnaio óig "If you are a man who is engaged to a young woman
Cha mholaim ró-mhór do thrade I do not praise your trade
Chonaic mé fear ar thir mór I saw a man on the mainland
Is e ag siul gan bhróg inné Walking without shoes yesterday
Is dóigh liom gur thusa an fear óg I think you are the young man
Is go bhfuil ort an tóir 'do dhaigh" That you are being chased"
   
Thit muid a dtuirse is i mbrón We became tired and sad
Is d'fhiafraigh mé den óigbhean chaoin And I asked the gentle woman
"Cá bhfuigheas muid gloine le h-ól "Where will we get a drink
A thógfadh an brón dar gcroi?" That would lift the sadness from our hearts?"
"Ta teach beag ar leath-taobh an ród "There is a little house by the road
Is coinnionn sé i gcónaí braon And they always keep a drop
Gabh thusa, agus buail at an mbord Go and knock on the table
Is ní dhíolfaidh do phócaí a'n phingin" And you will not pay a penny"
   
Cha rabh mise i bhfad ag gabháil cheoil I wasn't long making music
Gur chruinnigh go leor 'un toigh Before many came to the house
Achan fhear is a ghloine ina dhom Everyman with a glass in his hand
Le comhmóradh a thabhairt don dis To congratulate the couple
Bhi biotáilte fairsing go leor Spirits were widely available
Cha rabh beagán á ól sa tir There was much drinking
Is dá dtarraingeoinnse gálun Uí Dhomhnaill And if I pulled O'Donnell's gallon
B'fhurst' mo scor a dhrol My score would easily be settled
   
Tharla mé isteach i dtoigh-an-óil I happened to go into the pub
Agus b'fhaiteach go lear mé le suí And I was nervous to sit down
Ar eagla go dtiochfadh an tóir In case the chase would come
Is go mbainfi an óighean diom And the young woman would be taken from me
Nuair a fuair muid gach ni mar ba chóir When we found everything was as it should be
Agus mheas me gur chóir dom sui And I thought I should sit down
Sé duirt si "Bi thusa ag gabháil cheoil She said, "Make music
Is ní dhíolfaidh do phócaí a'n phingin" And you will not pay a penny"
   
Nuair a lig muid dúinn tuirse le brón When we relieved our tiredness with sadness
Sé d'fhiafraigh an óigbhean diom The young woman asked me
"Cá mbionn tú 'do chónaí sa lá "Where do you live during the day
Nuair nach gcoinnionn tú cró doit féin?" When you do not have a house of your own?"
"Bimse seal 'dtoigh-an-óil "I spend some time in the pub
Cha deanaimse lón den phingin I do not place importance on money
An méid ud a shaothraim sa lá The amount I earn during the day
A chaitheamh le spórt san oiche" I spend on enjoyment at night"