Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Ceredwen > The Golden Land > Bradyrchiad

   
The Golden Land Bradyrchiad
   
Credits: Ceredwen
   
Appears On: The Golden Land
   
Language: Cymraeg (Welsh)
   

Lyrics: English Translation:
   
Dyna ddiwedd i'r amser tawel Now ends the quiet time
Wnaethant siwr o yna They made sure of that
Y'r ewyllys da a fu rhyngom All the goodwill there was between us
Wedi diflannu'n llwyr Is gone
   
Wedi bod mor gyfeillgar Having been so friendly
Yn rhannu ein cyfoeth Sharing all our wealth
Yn ymddiried ein bywydau Trusting our lives
Yn ceisio cadw'r hedd Seeking peace
   
Rhiad anghofio a bod yn gryf We must forget and be strong
I orchfygu'r poen To overcome the pain
Rhiad cyfuno'n gadarn nawr We must join together now
I ailennill ein rhyddid To regain our freedom
   
Fe wnaethant ein bradyrchu They betrayed us
Mor greulon ac mor oer So cruel and so cold
Yn gwaradwyddo fy nheulu Shaming my family
Yn gwenwyno'n nghalon Poisoning my heart