Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Ceredwen > 'r Mabinogi > Blwyddyn I Heno

   
'r Mabinogi Blwyddyn I Heno
   
Credits: Ceredwen
   
Appears On: 'r Mabinogi
   
Language: Cymraeg (Welsh)
   

Lyrics: English Translation:
   
Ns ar l ns wrth fy ochr y bu Night after night you came to my side
Heb rhoi chysur na chariad tuag ataf Showing no love or affection
Ond nawr mae yn glir nid y ti oedd y dyn Now it is clear, the man wasn't you
Er ei olwg yn debyg i dy olwg di In spite of him looking the way you do
   
Wedi 'r trydydd tro fe dds ar fy 'nl After the third time, you came to me
Dy feddwl yn llawn o chwilf rydedd Your mind filled with curiosity
Mae fy neges yn hawdd rwy'n dy garu yn gryf My message is simple, I'm in love with you
Ond mae'n nhad wedi'm addo i ddyn arall But my father has promised me to another
   
Chorus: Chorus:
Fel y bu efo bob ddigwyddiad As with all events filled
Sy 'n llawn o hud a rhyfeddod With enchantment and wonder
Rhaid rhoi amser i fynd trwy bob tymor Time has to pass through all seasons
Er mwyn i 'r hud i gael gweithio For the magic to work
Blwyddyn i heno A year from this night
Blwyddyn yw y cyfnod cyfareddol A year is the magical time
Blwyddyn i heno A year from this night
Rhaid rhoi amser i 'r hud i weithio The magic needs its own time
Rhaid rhoi amser i 'r hud i weithio The magic needs its own time
   
Wedi aros mor hr cyn it ddod i fy ngwrdd After waiting so long before meeting with me
Yng nghwmni fy nhad a 'i gyfeillion In the company of my father and companions
Fe fuest yn ffl yn rhoi cyfle i 'r gwr You were beguiled and gave me away
I 'm gymryd i 'w briodi fel yr ofynodd To the man who asked for my hand
   
(Chorus) (Chorus)
   
Blwyddyn i heno A year from this night
Blwyddyn yw y cyfnod cyfareddol A year is the magical time
Blwyddyn i heno A year from this night
Rhaid rhoi amser i 'r hud i weithio The magic needs its own time
Rhaid rhoi amser i 'r hud i weithio The magic needs its own time
(3x) (3x)