Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Bothy Band > The Best Of The Bothy Band > Casadh An tSúgáin

   
The Best Of The Bothy Band Casadh An tSúgáin
   
Credits: n/a
   
Appears On: The Best Of The Bothy Band
   
Language: Gaeilge (Irish Gaelic)
   
Other Versions: "Casadh An tSúgáin" on Lasairfhíona Ní Chonaola's album An Raicín Álainn
   

Lyrics: English Translation:
   
Agus rinne mise cleas I did a trick
Ag Tigh Mhic Ui Dhomhnaill aréir In O Domhnall's house last night
Is an tarna cleas ag teach And a second trick
An Ósta lena thaobh At the holstelry next door
An triú cleas ní bfhearr domh I'd prefer not to add
A chur le mo scéal The third trick to my story
Is gur mhinicí domh bheith ag caitheamh And I often spent
An dúthracht mhaith léi A good __ with her
   
A Rí na bhfeart cad do chas Oh God Almighty
Ins a' dúiche seo mé? What drove me to this district?
'S gur mó cailín deas a gheobhainn When it's many a fine lass
Im' dhúthaigín beag féin I'd find in my own townland
Gur casadh mé isteach mar a raibh searc I called into the house
Agus rún geal mo chléibh Of my own true love
Is chuir an tseanbhean amach mé And the old woman put me twisting rope
Ag casadh an tsúgáinín féir 'Til I was outside the door
   
Curfá: Chorus (after each verse):
Má bhíonn tú liom, bí liom If you'll be mine, be mine
A stóirín mo chroí Oh treasure of my heart
Ma bhíonn tú liom, bí liom If you'll be mine, be mine
Os comhair an tsaoil Before the whole world
Ma bhíonn tú liom, bí liom If you'll be mine, be mine
Gach orlach de do chroí Every inch of your heart
Is é mo liom go fann nach liom Alas that you're not
Dé Domhnaigh thú mar mhnaoí My wife this Sunday
   
Tá mo cheannsa liath le bliain My head is gray
Is ní le críonnacht é And it's not from old age
Ní bheathaíonn na briathra Fair words butter
Na bráithre pé sa domhan scéal é No parships anyway
Is táim i do dhiaidh le bliain I'm after you now for a year
Is gan fáil agam ort féin And it's useless
Is gur geall le fia mé ar sliabh And I'm like a deer on the moor
Go mbeadh gáir chon ina dhéidh And the hounds are yelping after me
   
Do threabfainn, d'fhuirsinn I'd plow, I'd toil
Chuirfinn síol ins a' chré I'd sow seed in the clay
'S do dhéanfainn obair shocair And I'd do a steady job
Álainn, mhín, réidh Beautiful, smooth and even
Do chuirfinn crú fén each I'd shoe the maddest horse
Is mire shiúil riamh ar féar Ever to walk on grass
Is ná héalaodh bean le fear And the woman still wouldn't elope
Ná déanfadh san féin With a man who'd do that