Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Altan > Runaway Sunday > Gleanntáin Ghlas Ghaoth Dobhair

   
Runaway Sunday Gleanntáin Ghlas Ghaoth Dobhair
   
Credits: Lyrics by Proinsias Ó Maonaigh; arranged by Altan
   
Appears On: Runaway Sunday
   
Language: Gaeilge (Irish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Céad slán ag sléibhte maorga Farewell to stately mountains
Chondae Dhún na nGall Of dear old Donegal
Agus dhá chéad slán ag an Earagal árd And twice farewell to Errigal hill
Ina stua os cionn caor 's call As it towers o'er ash tree and rowen
Nuair a ghluais mise thart le loch Dhún Lúich As I passed through the glen by Dunlewey Lake
Go ciún 'sa ghleann ina luí With waters so peaceful and calm
I mo dhiaidh bhí Gleanntáin Ghlas Ghaoth Dobhair With an ache in my heart I was forced to depart
Is beag nár bhris mo chroí From Gleanntáin Ghlas' Ghaoth Dobhair
   
Ag taisteal domh amach fríd chnoic Ghleann Domhain As I journeyed on through Glendowan's hills
'S an Mhucais ar mo chúl With Muckish to the rear
Ní miste domh 'ra le brón 's le crá With a heart full of pain I felt no shame
Gur fhreasach a shil mise súil 'Twas there that I shed bitter tears
Go 'Meiriceá siar, a bhí mo thriall I was bound for the shores of America
I bhfad thar an fharraige mhór Far across the wild raging foam
D'fhag mé slán ar feadh seal ag Dún na nGall I bade farewell for a spell to Donegal
'S ag Gleanntáin Ghlas Ghaoth Dobhair And Gleanntáin Ghlas' Ghaoth Dobhair
   
Níorbh é mo mhiansa imeacht ariamh 'Twas never my play to travel afar
Ó m' thír bheag dhílis féin From my own beloved land
Ach trom lámh Gall, le cluain But the intrigue and the guile
'S le feall, a thiomáin mé i gnéill Of the tyrant's hand forced me to leave my home
B'é rún mo chroí-se pilleadh arís 'Twas the wish of my heart to return again
Nuair a dhéanfainn beagán stór If I could get money in store
'S deireadh mo shaoil a chaitheamh lem ghaoil And my days there to end among the relations and friends
Fá Ghleanntáin Ghlas' Ghaoth Dobhair Around the Gleanntáin Ghlas' Ghaoth Dobhair
   
Slán, slán go fóill a Dhún na nGall Farewell, farewell to Donegal
A chondae shéimh gan smál That county sweet and fair
'S dod gheara breá in am an ghá And to her brave men when the enemy came
Nár umhlaigh riamh roimh Ghall Never cowered or bowed to the Gall
Tá áit i mo chroí do gach fear 's gach mnaoi I hold in esteem all those women and men
'S gach páiste beag agus mór And all children big and small
Áta beo go buan, gan bhuairt, gan ghruaim That dwell there in peace without worry or grief
Fá Ghleanntáin Ghlas Ghaoth Dobhair In Gleanntáin Ghlas' Ghaoth Dobhair